Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad gjorde Gud på de olika skapelsedagarna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur såg skapelseveckan ut? Vad gjorde Gud de olika dagarna? Vilken dag skapade han vad? (N.E.)

Först av allt måste vi komma ihåg att hebreerna/israeliterna inte räknade dygnet från midnatt till midnatt, utan från solnedgång till solnedgång. Ett "dygn" bestod alltså av "kväll-natt-morgon-dag-eftermiddag".

Innan skapelseberättelsens första dag över huvud taget kunde börja - och den började ju med att det blev afton - måste Gud ha skilt ljuset från mörkret. Dessförinnan fanns ingen afton eller morgon, natt eller dag. Denna uppdelning mellan dygnets ljusa och mörka timmar måste följaktligen ha ägt rum innan skapelseveckan började (1 Mos 1:3-5).

Det betyder att när skapelseberättelsens författare skrev att "det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen", så innebär det att solen gick upp för allra första gången och att det första dygnets ljusa hälft - den första dagen - just har börjat.

(1917 års bibelöversättning uttrycker det på ett tydligare sätt: "Och det vart afton och det vart morgon, den första dagen.")

Efter konstaterandet att det nu var "den första dagen" berättas så om vad som utspelades under denna första dag, fram till solnedgången då den första dagen (det första dygnet) slutade och det andra dygnet började (med att det blev afton).

Om vi då ser på vad som sedan hände under skapelsedagarna, så ser det alltså ut på följande vis:

"Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen..."

Dag 1: Gud delar upp vattnet över och under fästet, dvs vattnet/fuktigheten på själva planeten och i dess atmosfär (1 Mos 6-8).

"Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen..."

Dag 2: Kontinenterna blir torra och den första växtligheten börjar breda ut sig på planeten (1 Mos 9:13).

"Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen..."

Dag 3: Stjärnorna, solen och månen blir synliga från jorden (1 Mos 14:19).

"Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen..."

Dag 4: Gud skapar först olika varelser i vattnet och därefter varelser på land (1 Mos 20:23).

"Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen..."

Dag 5: Gud skapar de större landdjuren och människan ser dagens ljus (1 Mos 24:31). (Det som hände den här dagen, då människan skapades, beskrivs mer detaljerat i Första Moseboks andra kapitel.)

"Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen..."

Dag 6: Gud fullbordar himlen och jorden "med hela dess härskara" (1 Mos 2:1)

"Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjunde dagen..."

Dag 7: Gud har fullbordat sitt skapelseverk och vilar och helgar den sjunde dagen, sabbaten.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dinosaurierna och bibeln
Hur förklarar man som kristen dinosaurierna och alla andra miljoner år gamla rester av livsformer som arkeologerna gräver fram?

Varför skapade Gud oss människor?
Står det nånstans i Bibeln VARFÖR Gud skapade oss och VARFÖR Jesus måste komma och starta en ny religion?

Gud, människan och djuren
Vad menar Gud när han säger att människan ska 'råda över djuren'?

Skapelse genom evolution
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Jordens ålder enligt bibeln
Hur gammal är vår jord enligt bibeln? Var står det? Finns det några vetenskapliga dokument som styrker bibelns ord i denna fråga?

Skapades människan samtidigt som jorden?
Eftersom det nu står i bibeln att Gud skapade himmel och hav och allt det där, och sedan människan på den sjätte dagen, alltså samtidigt, hur förklarar ni då att jorden är 5,6 miljarder år. Tror ni att människan funnits så länge eller?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.