Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur tror kristna att jorden skapades?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad det gäller tidpunkten för "begynnelsen" och detaljerna kring världsalltets uppkomst och utveckling får vi vända oss till de vetenskapliga resultaten från astronomi, geologi, astrofysik etc.

Fråga: Jag vill veta hur jorden skapades inom kristen tro. Jag behöver det till mitt specialarbete i skolan. Men jag hittar det inte någonstans. (T.J.)

Jag förstår att du inte har hittat det. Det finns nämligen ingen särskild "kristen tro" om hur jorden skapades. Bibeln säger ingenting om jordens tillkomst. Om vi går till den allra första versen i Första Mosebok, så säger den bara att "i begynnelsen" - i alltings början - skapade Gud "himmel och jord" (eller mer korrekt: "himlarna och jorden"). Men den talar bara om vad som hände en gång i tidens och universums början. Att Gud skapade det väldiga universum där vi lever - men inte hur denna skapelse gick till.

Den berättar inte vad som hände under de miljarder år som gick sedan de första virvlande stoftmolnen började sprida sig ut i universum och hur Gud skapade de första stjärnorna och formade galaxerna med deras myriader himlakroppar - solar, planeter och satelliter, meteorer och kometer, miljoner världar, somliga beboeliga som jorden, andra kalla som Pluto eller heta som Merkurius.

Vad det gäller tidpunkten för "begynnelsen" och detaljerna kring världsalltets uppkomst och utveckling får vi i stället vända oss till de vetenskapliga resultaten från astronomi, geologi, astrofysik etc. Och i dag vet vi - oavsett om vi är kristna, judar, muslimer eller buddhister - att universums ålder ligger någonstans mellan tio och 20 miljarder år. Och dessutom vet vi att jorden är ett av de senare tillskotten bland himlakropparna. Vår planet anses inte vara mer än cirka 4,6 miljarder år.

Bibeln säger heller ingenting om vilka livsformer som Gud kan ha låtit leva på den här planeten under de miljarder år som jorden existerade före den epok som bibeln handlar om - vår tidsålder - under de epoker som vi i dag benämner "kambrium", "karbon", "jura", "krita" etc. Men våra arkeologers mödosamma detektivarbete har visat att här fanns otaliga livsformer, från bakterier och andra enkla organismer till gigantiska ödlor och djur, lavar, träd och andra växter. Forskarnas spadar gräver fram allt fler vittnesbörd om den historia som finns bevarad under årtusenden och årmiljoner av sand och sten.

Vad som står klart är däremot att allt som fanns på jorden av någon anledning mötte sin undergång, kanske genom någon form av global, kosmisk katastrof, för när bibelns berättelse om den djur- och växtvärld vi ser omkring oss i dag börjar så var jorden mycket riktigt...

"... öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet..." (1 Mos 1:2)

Och här börjar bibelns berättelse om hur Gud skapade det liv som finns omkring oss på jorden i dag - den mäktiga lovsång till Skaparen och hans verk som vi brukar kalla "Skapelseberättelsen". Här berättas i poetiska strofer om hur jordens atmosfär klarnade, hur stjärnorna, solen och månen åter kunde nå jorden med sitt ljus, hur växter och djur började sprida sig över den ödelagda jorden, och hur slutligen en varelse framträdde som skilde sig från alla andra organismer som levde och hade levt på den här planeten sedan den först började bära liv. En varelse som liksom allt annat var skapad "av jord", av fysisk materia från jorden, men besatt en andlig potential som nådde ut i evigheten. Människan.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibeln och vetenskapen
Hur kan någon tro på bibeln? Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så? Det visar ju att den inte är sann och då kan den inte heller vara Guds ord!

Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Darwin, evolutionsläran och kristendomen
Råder det någon konflikt mellan Bibeln och Darwins teori om hur livet på jorden blev till?

Var Adam och Eva aapmänniskor?
Hur såg Adam och Eva ut? Var de första människorna någon sorts halvapor som den här "Lucy" som de har hittat skelettet efter?

Är det bara 6000 år sedan skapelsen enligt bibeln?
Varifrån kommer åsikten bland många troende att människan och jorden inte skulle ha funnits mer än 6000 år. Är det någonting som står i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.