Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Hur mycket var en skärv?

Fråga: Bibeln talar på ett ställe om en änkas "två kopparslantar". I gamla översättningen stod det "skärv". Vad var det för mynt och hur mycket var det värt? (J.B.)

Markus berättar i sitt evangelium om en fattig änka som gav allt hon hade i gåva till tempelkassan (Mark 12:41-44). Jesus prisade kvinnan för de två små slantar hon gett, och i bibeln kallas de för "skärvar" (i Bibel2000 års översättning står det "kopparmynt").

En lepton (en "skärv")
De mynt det handlar om hette i själva verket lepton och var det första myntet som präglades efter den babyloniska fångenskapen.

Före fångenskapen hade det inte förekommit några präglade mynt, utan man hade i stället använt metallstycken av olika vikt som betalningsmedel. I många år hade Israel fungerat utan egen valuta, och i stället hade man använt sig av de pengar som präglades i Tyrus, Egypten och det seleucidiska riket.

De flesta av de mynt som präglades i Mellanöstern under den här perioden pryddes av en bild av en härskare eller en gud, men så var inte fallet med lepton. För judarna skulle det ha inneburit ett brott mot det andra budet att prägla ett sådant mynt.

De judar som skulle skänka pengar i templet växlade in sin utländska valuta mot mindre anstötliga mynt, bland annat lepton (Matt 21:12). Eftersom det fanns en mängd mynt av det här slaget, har många sådana påträffats i vår tid.

Att bedöma värdet av ett mynt är svårt, men det bästa sättet är att se på köpkraften eller hur länge behövde man arbeta för att få en viss summa. Bibeln ger en del information. På Jesu tid fick en lantarbetare i allmänhet en denar för en 12-timmars arbetsdag. En lepton var värd 1/128 denar. Två lepton motsvarade följaktligen inte mer än drygt tio minuters arbete. Men trots att det handlade om en så oerhört liten summa, förklarade Jesus att änkans gåva var långt större än deras som gett mycket, därför att hon inte gav av sitt överflöd utan "allt hon ägde, allt hon hade att leva på".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad var en denar värd?
Hur mycket var 1 denar värd på Jesu tid? Lärjungarna hade ju 200 denarer vid tiden för undret med bröden och fiskarna.

Banklån och bibeln
Jag undrar hur bibeln ser på saken att ta lån i pengar från en bank? Att vara skyldig någon pengar.

Vad menar bibeeln med 'världen'?
Bibeln säger att vi inte ska ha några andra gudar än Gud - inget annat vi "tillber", inget annat som betyder så mycket att det får styra våra liv.

Lån och fordran
Har läst någonstans i bibeln om att man inte skulle kräva igen sådant som andra hade lånat. Var i bibeln finns denna text?

Judas 30 silverpenningar
Jag har en fråga angående de 30 silverpenningar som Judas tog emot när han förrådde Jesus, nämligen; vad var det för mynttyp Judas fick.

Penggar, rikedom och Guds rike
Kan inte en människa som är förmögen få evigt liv? Det verkar absurt att Gud skulle ställa upp ett sådant villkor som att man måste ge bort allt man äger för att komma in i Guds rike.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...