Följ Bibelfrågan på Facebook

Skattskrivning - vad är det?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad innebar skattskrivningen och varför måste Josef och Maria fara till Betlehem? (F.G.)

Rom tog ut skatt av alla folk som man underkuvat. Det ena var en pålaga som drabbade varor och egendom - mark, fruktträd, grönsaker, vingårdar boskap etc. Det andra var en direkt skatt som åvilade alla vuxna män. För att kunna ta ut den skatten (liksom för att kunna ta ut män till militärtjänstgöring) genomfördes återkommande folkräkningar och mantalsskrivningar, i bibeln kallade skattskrivningar. Det handlade helt enkelt om att man gjorde en omsorgsfull registrering av landets invånare och deras egendom, som sedan utgjorde underlag för taxeringen.

Den skattskrivning, som genomfördes då Jesus föddes, var enligt Lukas den första som gjordes då Publius Sulpicius Quirinius var ståthållare över Syrien. Den andra skattskrivningen under Quirinius tid som ståthållare genomfördes enligt den judisk-romerske historikern Josefus tio år senare, år 6 e Kr. (Det är den skattskrivning som Lukas omnämner i Apg 5:37.)

De här registreringarna genomfördes på de platser där familjen och släkten hörde hemma. I Josefs fall var det Betlehem. Maria, som ju var från Nasaret och hade sitt föräldrahem där, hade egentligen inte behövt följa med. Det skulle ha räckt att Josef uppgett hennes namn.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kejsar Augustus skattskrivning
Jag har läst att Galileen, till skillnad från Judeen inte var en romersk provins, så varför var Josef och Maria tvungna att åka och skattskriva sig? Jag har även läst att det inte finns några historiska källor som talar om någon landsomfattande skattskrivning på order av kejsar Augustus (eller nån annan kejsare).

Bibelns tullindrivare
Tullindrivarna, publikanerna, betraktades som förrädare och konspiratörer som stod i nära kontakt med ’orena’ hedningar.

Mikas profetia om Betlehem Efrata
Undrar rörande Mika 5:2 som är en profetia om Jesus. Vissa kristendomskritiker menar att i 1 Krön 2:50-52 visar att Efrata är en släkt och att det är denna som Mika syftar på. Men visar inte referenserna till 1 Mos 35:19 och 48:7, Rut 1:1 och 1 Sam 17:12, 15 att Betlehem Efrata var en stad och inte en släkt?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Evangelisten Matteus
Jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om Matteus som skrev Matteus evangelium, vem han var, vad han gjorde, hur han dog etc.

Var Quirinius (Kvirinius) ståthållare i Syrien vid Jesu födelse?
Var Quirinius (Kvirinius) verkligen ståthållare i Syrien vid Jesu födelse? Enligt Josefus (Bellum Judaicum 1.9-10) var det Varus som var ståthållare av Syrien vid Herodes död.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.