Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför skrämmer ni folk?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den framtidsvärld som bibeln beskriver är en värld som vi människor aldrig själva skulle kunnat åstadkomma med hjälp av våra ideologier, vår teknik eller vår vetenskap.

Fråga: Hur kan ni skrämma folk inklusive mig, med bibelns prat om jordens undergång? Lever vi i de sista dagarna? (K.F.)

Det är beklagligt att du upplever bibelns budskap som någonting hotfullt och skrämmande, när verkligheten är den rent motsatta.

Faktum är att bibeln inte säger ett ord om jordens undergång. Visst, den talar om "de sista dagarna", "den yttersta tiden", men det är inte något som betyder slutet för jorden och mänskligheten, utan slutet för det elände och lidande vi ser omkring oss i dag. Vad bibeln talar om är inte jordens undergång, utan tvärtom - en förvandlad, förnyad jord.

Bibeln berättar om en total förvandling av hela vår civilisation, om en politisk, ekologisk, social omvälvning, om en ny tidsålder som kommer att ta sin början med den utan jämförelse mest dramatiska händelse som mänskligheten någonsin varit med om, om fred och välstånd för världens nationer, som kommer att bli resultatet av ett slutligen globalt samordnat styre, med en central politik.

Den värld som blir resultatet är en värld som vi människor aldrig själva skulle kunnat åstadkomma med hjälp av våra ideologier, vår teknik eller vår vetenskap.

Det är en värld där människan är ett med hela sin omgivning, där mänskligheten lever i harmoni med naturen, där alla föroreningar är borta, där vattnet är kristallklart, luften ren och frisk och marken rik och bördig. En värld där människan tar hand om naturen och vårdar den. En värld med nya städer som verkligen är anpassade för mänskliga behov - städer utan slumkvarter eller områden där våld och kriminalitet regerar.

Det framtidssamhälle som bibeln beskriver är ett förnyat mänskligt samhälle där rättvisan regerar och krigen tillhör det förflutna, där konflikter blir lösta i samförstånd och krigen tillhör det förflutna. Den talar om en värld av fred, där inga ungdomar tvingas lära sig döda, där nationernas vapenlager skrotas och vapenindustrin ersätts av konstruktiv produktion för fredliga ändamål.

Bibeln beskriver en värld där alla folk arbetar tillsammans för allas gemensamma bästa, där svält och sjukdomar är utrotade och inte längre miljoner svälter eller lider av undernäring medan andra frossar i överflöd. En värld där våld, förtryck, terror och brottslighet av alla slag är något förgånget och alla kommer att kunna känna sig trygga och ingen behöver leva i skräck.

En värld där ingen längre att vara sysselsatt med att förstöra och rasera, utan alla resurser kommer att ägnas åt att skapa en livsduglig miljö för alla. All rasism och destruktiv nationalism kommer att utplånas för alltid och kommer aldrig mer att kunna åstadkomma något lidande - bortsopat av de gudomliga normer som kommer att ersätta det självcentrerade tänkande som härskar i dag.

Bibeln säger kort sagt att det Utopia - det paradis - det Himmelrike - som vi människor har drömt om sedan tidernas begynnelse kommer att bli verklighet.

Bibeln ger oss Guds eget löfte om en fantastisk framtid för vår jord - en "ny värld" - allt annat än jordens undergång!

Varför skulle du känna dig skrämd av det?

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om jag nu enligt nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor? Alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna.

Jesu återkomst och uppryckandet
I Apostlagärningarna står det att Messias ska komma tillbaka från himlen på samma sätt som han for upp dit. Vad innebär det?

Tidpunkten för Människosonens återkomst
Varför sa inte Jesus till lärjungarna att det skulle dröja tusentals år innan han kom tillbaka? När man läser vad han sa till lärjungarna i evangelierna så låter det som om han skulle komma precis när som helst, åtminstone under deras livstid.

Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i bibeln.

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln, både i Jakobs brev och i Uppenbarelseboken, kallas församlingen för "förstling" och "förstlingsfrukt". Vad är det för uttryck och vad menas med det?

Präst - ett framtidsjobb?
Så länge det finns människor som har ett behov av att höra evangeliet om Guds rike, så länge finns det också behov av förkunnare...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.