Följ Bibelfrågan på Facebook

Skylten på Jesu kors

Bibelfrågan: Frågor och svar

Var och en av Jesu levnadstecknare återgav texten på skylten på det sätt som stämde bäst med deras framställning.

Fråga: Varför står det olika på olika ställen i bibeln om vad det stod på skylten överst på korset som Jesus vart uppspikad på? Alla ställena kan ju inte vara rätt, eller hur? (V.D.)

Om vi läser olika tidningar, där journalister rapporterar om samma händelse, så märker vi att det kan vara stora skillnader i innehållet. En person har koncentrerat sig på en sak, medan en annan har fäst sig vid någonting annat. Samma sak gäller om man citerar vad någon har sagt - ofta formulerar man om meningen, kortar ner den och sammanfattar den, eller tar med det om är väsentligt för sammanhanget.

Evangelieförfattarna - Matteus, Markus, Lukas och Johannes - gjorde likadant när de beskrev både händelseförloppet och andra fakta i samband med Jesu korsfästelse (liksom Jesu tidigare verksamhet).

Om vi tittar på evangeliernas redogörelser för texten på skylten på Jesu kors, så ser vi att den lyder som följer:

"Detta är Jesus, judarnas konung" (Matt 27:37)
"Judarnas konung" (Mark 15:26)
"Detta är judarnas konung" (Luk 23:38)
"Jesus från Nasaret, judarnas konung" (Joh 19:19)

Var och en av Jesu levnadstecknare återgav texten på skylten på det sätt som stämde bäst med deras framställning. Eftersom texten var skriven på tre språk - hebreiska, grekiska och latin - kan de tre texterna mycket väl ha skilt sig åt, på samma sätt som alla översättningar skiljer sig från en originaltext (utan att därmed på något sätt vara felaktig).

En ordagrann översättning blir oftast oläslig, och det är följaktligen alltid innebörden i texten som är det avgörande. Om man ser på de fyra texterna i ljuset av varandra och låter dem komplettera varandra, så kan man dra slutsatsen att texten i sin helhet - som var skriven på tre språk, hebreiska, grekiska och latin - bör ha haft följande innebörd:

"DETTA ÄR JESUS FRÅN NASARET, JUDARNAS KONUNG."

På samma sätt måste vi läsa all text i evangelierna, inte se berättelserna som motstridiga därför att de skiljer sig åt, utan i stället låta dem komplettera varandra och bilda en helhet - ett händelseförlopp sett ur fyra olika människors ögon, beskrivet på olika sätt, med olika ord och med tonvikten lagd på olika saker (vilket också berodde på vilken läsekrets man vände sig till).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden.

Ska man bekänna Jesus som 'herre' eller 'herren'?
Vad säger bibeln egentligen? Ska man bekänna Jesus som 'herre' (obestämd form) eller som 'Herren' (bestämd form)? Folkbibeln och Bibel 2000 översätter olika.

Präster och kungar
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Vilka är de andra fåren?
I Joh 10:16 säger Jesus: 'Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan.' Vilka är 'de andra fåren'?

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.