Följ Bibelfrågan på Facebook

Slav under två herrar

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ingen kan vara slav under två herrar, som står i konflikt mot varandra på samma sätt som Gud och mammon, utan att ta parti för någon av dem.

Fråga: Jesus har fel. I Matt 6:24 säger han att "ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." Man kan visst tjäna två herrar och samtidigt älska eller hata dem båda. Att detta är en liknelse har ingen betydelse. En liknelse förutsätts ju dra en parallell från något som är sant och vettigt. (R.)

För det första är det ingen liknelse över huvud taget och Jesus gör ingen jämförelse med mänskliga herrar, utan de herrar (härskare) han talar om är just Gud och mammon. Och det ord han använder om dessa herrars underlydande är ett ord som betyder både "tjänare" och "slavar".

Och faktum är att man inte kan ha både Gud och mammon som sin herre utan att favorisera den ena eller den andra. Man kan inte vara slav under både Gud och mammon samtidigt. Många har försökt men de som blivit "slavar" under pengarna och rikedomen har oundvikligen satt dem före Gud.

Men även om vi för över resonemanget till det mänskliga planet och betraktar Jesu ord som en liknelse, så finns det inget orimligt i hans resonemang. Ingen kan vara slav under två herrar, som står i konflikt mot varandra på samma sätt som Gud och mammon, utan att ta parti för någon av dem. Slaven kommer oundvikligen att välja sida och stödja den ene eller den andre. Jämför med en soldat i ett krig. Han kan inte slåss för två motsatta sidor samtidigt och stödja båda lika mycket.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem är mammon?
I Bergspredikan säger Jesus: 'Ni kan inte tjäna både Gud och mammon? Vad menar han med det?

Skatten i himlen
I bibeln står det att om man säljer allt man äger och har och ger till en bättre behövande så skall en skatt vänta i himmelriket. Men hur kan gud locka med en skatt när det ändå inte finns någon klagan i himmelriket? Är inte alla jämlika i himmelriket och vad menas med "skatt"?

Pengar, rikedom och Guds rike
Kan inte en människa som är förmögen få evigt liv? Det verkar absurt att Gud skulle ställa upp ett sådant villkor som att man måste ge bort allt man äger för att komma in i Guds rike.

Vad menar bibeln med 'världen'?
Vad menas med det som står i Jakobs brev att "den som vill vara världens vän blir Guds fiende"?

Gå i Jesu fotspår
När Gud uppenbarades i mänsklig gestalt och "tog sin boning bland oss" som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig.

Kom Jesus för att rädda världen?
Hur ska man förstå uttrycket "rädda världen"? I tex Joh 3:17 och 1 Joh 4:14 står det att Jesus sändes till jorden för att rädda världen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.