Följ Bibelfrågan på Facebook

Harmageddon - en självuppfyllande profetia?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Man kan aldrig 'tvinga' eller 'hindra' en profetia att gå i uppfyllelse - och inte heller kan en verklig profetia bli 'självuppfyllande'...

Fråga: Hur skall vi tolka om det självuppfyllande profetian om armageddon uppfylls? Mäkta organisationer i USA främst lobbar om detta, dels att utrota Islam, därefter att få Judarna att anta Kristus återkomst. Den kristna högern talar öppet om den slutliga kampen och det tusenåriga riket. Det verkar sjukt i mina ögon och öron. (H.N.)

Att kristna talar om "den slutliga kampen" (då Messias vid sin ankomst ska besegra det onda) och "det tusenåriga riket" (som Messias därefter ska upprätta) är inget märkligt. Alla kristna ser fram mot det tusenåriga gudsriket. Det är något man har bett om i bönen "Fader vår" så länge kristna har funnits: "Tillkomme ditt rike..."

Gudsriket var ju själva kärnan i Jesu förkunnelse. Men ingen kristen ser våld som en möjlighet att förverkliga gudsriket. Jesus underströk ju själv i sin "bergspredikan" att det var de som skapade fred som skulle komma att ärva jorden. Och Paulus betonade att den kristnes kamp "inte är en kamp mot kött och blod" som ska föras med fysiska vapen, utan "en kamp mot ondskans andemakter", dvs en andlig kamp som måste föras med andliga medel.

Däremot har det väl i alla tider funnits extremister som hoppats på att kunna påskynda gudsrikets ankomst genom att på något sätt medverka till att de händelser som ska föregå Gudsrikets upprättande påskyndas.

Vad bibeln säger är ju att förhållandena ska bli allt värre på jorden innan gudsriket förverkligas. Den säger att det före Jesu återkomst kommer att bli omfattande militära konflikter, som i huvudsak kommer att beröra och koncentrera sig till Mellanöstern. Men det är inte dessa krig som kommer att förverkliga Tusenårsriket.

Tvärtom säger bibeln att Jesus kommer för att sätta stopp för de krigshandlingar som initierats av krafter som är emot honom och Guds vilja - och se till att de ansvariga bestraffas. I den mån människor som påstått sig vara kristna har deltagit i dessa militära konflikter - och alltså medverkat till förstörelsen och lidandet - kommer de att drabbas av samma straff.

För övrigt kan man aldrig "tvinga" eller "hindra" en profetia att gå i uppfyllelse - och inte heller kan en verklig profetia bli "självuppfyllande" - eftersom en profetia bara säger vad som verkligen, i realiteten, kommer att ske.

Det är ungefär som om vi med hjälp av ett teleskop skulle kunna fånga upp det ljus som sänds ut från vår jord där den kommer att befinna sig om tusen år och se en bild av de förhållanden som då kommer att råda. Om vi då ser en helt ödelagd planet, så är det ofrånkomligen den framtid som väntar jorden - och vi kan inte göra något för att förhindra det. För om vi på något sätt skulle lyckas förhindra planetens ödeläggelse, så skulle teleskopbilden av de förhållanden som kommer att råda på jorden om tusen år inte ha visat en öde planet.)

Profetian är alltså bara en beskrivning av hurdan framtiden faktiskt kommer att te sig - vad som faktiskt kommer att hända. Inte några tankar om vad som kan hända, vad som kanske händer eller vad någon vill eller hoppas ska hända, utan en redogörelse för vad som verkligen kommer att hända.

Det är med andra ord inte profetian som på något vis "styr" framtiden och bestämmer hur framtiden ska se ut, utan framtiden som bestämmer hur profetian ska lyda. Därför kan vi inte heller ändra på det.

Som ett annat exempel kan vi ju ta att en profet ser att någon i framtiden lägger en blå boll i en skål. Om vi skulle försöka förhindra detta och se till att det i stället hamnar en röd boll i skålen, så skulle profeten i stället ha sett att någon i framtiden skulle lägga en röd boll i en skål. Och profetian skulle i stället ha haft den lydelsen.

Det är vårt handlande - verkligheten - som bestämmer vad profeten såg, inte tvärtom. Det betyder att om någon i dag försöker påverka händelseförloppet i en viss riktning - exempelvis om religiösa fanatiker verkligen försöker åstadkomma ett världskrig - så är det just det som profeten såg skulle ske.

Och profetiorna om den yttersta tiden och det slag som tar sin början med truppsammandragningarna vid Harmageddon säger mycket riktigt att religiösa faktorer kommer att finnas med i bilden. Den talar om "falska profeter" i allmänhet och "den falske profeten" i synnerhet - dvs människor som utger sig för att vara kristna utan att verkligen vara det - som genom olika manövrer kommer att medverka till de politiska händelser som i sin tur leder till militära konflikter.

Till kategorin "falska profeter" - falska kristna - måste man tveklöst räkna fanatiker som agerar på det sätt som du beskriver. Men om de gör det så kommer de också att tillhöra den grupp som slutligen kommer att inse sitt misstag när Jesus upprättar Guds rike och säger de berömda orden:

"Inte alla som säger 'Herre, Herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: 'Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?' Då skall jag säga dem som det är: 'Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!'" (Matt 7:21-23)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds ord och politik
Hur kan man blanda in politik och politiska tolkningar i Guds ord, som nu när det gäller EU och EMU? Vad har andliga ting med politik och ekonomi att göra?

Profetior i Jesu avskedstal
Man brukar tala om 'tidens tecken', dvs olika företeelser som enligt Bibeln ska utgöra tecken på att ändens tid och Jesu återkomst närmar sig.

Harmageddon
Vad är Harmageddon?

'Apokalyps' - vad är det?
I filmer där jorden hotas av undergång använder man ofta ordet 'apokalyps'? Varifrån kommer det? Är det ett bibliskt ord och exakt vad betyder det isåfall?

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det isåfall?

Vilddjuret och romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.