Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur fick Simon smeknamnet Petrus?

Fråga: Vad härstammar namnet Barjona ifrån som Jesus kallar Simon för i Matt 16:17? Och när fick Simon smeknamnet Petrus, när han först blev kallad att följa Jesus eller när han redan hade följt Jesus under en period? Och fick han namnet av Jesus.

Svar: Simons fullständiga namn var Simon bar Jona. "Bar Jona" betyder helt enkelt "Jonas son" på arameiska, vlket innebär att hans pappa hette Jona.

Simon var visserligen en av de första Jesus kallade som lärjungar, men under året därefter fortsatte han att arbeta som fiskare och följde bara tidvis med Jesus på hans vandringar. Sedan kom han dock att ingå i Jesu allra närmaste lärjungaskara och det var också då Jesus gav honom det grekiska "smeknamnet" Petros (Kefas på arameiska och Petrus på svenska) som betyder "sten" eller "klippblock".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kan Petrus vittna om korsfästelsen?
Hur kommer det sig att Petrus kan "vittna om Kristi lidanden" (1 Pet 5:1) när evangelierna inte nämner Petrus som närvarande vid korsfästelsen?

Simon, Petrus och Kefas
Är Petrus och Kefas verkligen samma person? I Gal 2:8 nämns ju Petrus och i Gal 2:9 Kefas. Varför använde Paulus olika namn på samma person med bara några meningars mellanrum?

Aposteln Petrus
Jag håller på med ett skolarbete och tänkte skriva om aposteln Petrus, så jag skulle vilja veta så mycket som möjligt om honom.

Petrus och Andreas första möte med Jesus
I Joh 1:42 står det att Petrus bror Andreas förde Petrus till Jesus. I Matt 4:18 står de dock och kastfiskar när Jesus får syn på dem, och ingen verkar då stå i begrepp att gå efter honom. Hur hänger detta ihop?

Vad hände sedan med Petrus?
Petrus färdades omkring och förkunnade evangeliet, och hans resor blev allt längre då han sökte upp de judiska grupper som var bosatta i andra länder.

Korsfästes Petrus upp och ner?
Aposteln Petrus sägs ha blivit korsfäst med huvudet nedåt därför att han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som Jesus.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.