Följ Bibelfrågan på Facebook

Kan Jesus ha tillverkat kors?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är fullt tänkbart att romarna tvingade judiska hantverkare att tillverka kors.

Fråga: I filmen "Kristi sista frestelse" tillverkar timmermannen Jesus kors åt romarna. Är det något som kan ha en verklighetsbakgrund? (F.Å.)

I ockuperade länder brukar ockupationsmakten använda sig av invånarna i landet, ofta på det mest förnedrande sätt. Under Pol Pot och de Röda khmerernas skräckregim i Kampuchea tvingade man bland annat barn att arbeta i mobila arbetsstyrkor. De barn som inte lydde order eller försökte fly, straffades med halshuggning - och avrättningen tvingades andra barn verkställa.

Under andra världskriget tvingades likaså judarna i koncentrationslägren att medverka vid förintelsen av sina kamrater.

Korsfästelsen var ju en avrättningsmetod som romarna i Palestina enbart använde vid avrättning av judiska brottslingar. Det största antal korsfästelser som ägde rum samtidigt var under en period i samband med Jerusalems förstöring, då man avrättade ca 500 judar per dag. Men korsen var inga engångsprodukter, utan användes gång på gång, så det sammanlagda antalet kors som tillverkades i Palestina behöver ändå inte ha varit så stort.

Även om de romerska arméerna som ockuperade Palestina hade egna snickare (mängder av deras krigsredskap, slungor osv, liksom vagnar, köksutrustning, möbler etc var ju av trä) som var fullt kapabla att tillverka kors, är det naturligtvis fullt tänkbart att man även tvingade judiska hantverkare att göra det.

Tanken att Jesus i sin verkstad skulle ha tillverkat kors åt de romerska ockupanterna, fanns mycket riktigt med i Martin Scorseses film "Kristi sista frestelse". Det är naturligtvis en intressant vinkling som ger människan Jesus ett än större mått av mänsklighet - och det är viktigt att vi inser att Jesus, som människa, verkligen var tillfullo människa.

Men samtidigt betonar bibeln att Jesus under hela sitt liv lät sig ledas av Faderns vilja, och Gud är kärleken. Hela Jesu förkunnelse är också fylld av en total aktning för livet och en ständig tonvikt på försoning, förlåtelse och kärlek.

Därför är det också helt uteslutet att Jesus (också före dopet och innan han inledde sin verksamhet) skulle ha redskap som hade till enda funktion att användas för att pina och döda människor.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Om Jesus dött i en gaskammare...?
Vilken symbol skulle de kristna använt om inte Jesus dött just på ett kors?

Måste Jesus bli korsfäst?
Kristus skulle bli korsfäst - och därför var det vad Gud uppenbarade för profeterna många hundra år tidigare.

Uppfann Gud korsfästelsen?
Eftersom det var bestämt att Jesus skulle dö på korset så måste ju Gud ha uppfunnit korsfästelsen eller hur?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.