Följ Bibelfrågan på Facebook

Är det synd att snusa?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Varken tobak eller något annat enskilt njutningsmedel intar någon särställning som 'extra syndigt'

Fråga: Vad säger bibeln om snusande? Är det synd att göra det? (P.F.)

Bibeln uttalar sig naturligtvis varken om rökning eller snusande. I många länder anses det inte alls märkligt att en kristen röker. Däremot har det inom (i synnerhet den svenska) frikyrkligheten funnits en uppfattning att kristna inte ska röka. Man har då pekat just på bibelns ord om att kroppen är den Heliga andens tempel och - helt riktigt - menat att det är vår skyldighet att inte skada oss själva utan visa vår kärlek till Gud och vår aktning för hans skapelse, hans tempel, vår kropp, genom att vårda den.

Men då måste man komma ihåg att det är precis lika ohälsosamt - och därmed "synd" - att ha mycket mättat fett i maten (ger hjärtkärl-sjukdomar), att äta kaffebröd (ger fetma) och sötsaker (bryter ner tänderna), att dricka massor av kaffe (skadar magen), att motionera för lite, att stressa, osv osv. Just tobak - eller något annat enskilt njutningsmedel - intar ju inte någon särställning som "extra syndigt".

Som kristna måste vi också ha i minnet att det är vår skyldighet att inte handla på ett sådant sätt att andra människor tar anstöt - eller så att vi förleder andra till något som kan skada dem, utan tvärtom så att vi fungerar som förebilder, på samma sätt som Jesus är en förebild för oss.

Det går inte att komma ifrån att livet faktiskt är något av en ständig balansgång där riktmärket är ansvar - mot Gud, mot vår nästa och mot oss själva. Och det är när vi tar det ansvaret, när vi själva under Guds andes ledning väljer det som är rätt, som vi lever upp till den uppgift som Gud har gett oss.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är synd?
Vad menar bibeln med begreppet 'synd'?

Vad menas med 'nåd'?
Gud har själv levt som människa - han har upplevt vad det innebär att utsättas för tortyr och dödsångest.

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Att synda 'mot bättre vetande'
Varje kristen människa som syndar, syndar 'mot bättre vetande' - vi vet att vi gör fel, men vi gör fel i alla fall.

Självmord - en oförlåtlig synd?
Vad säger bibeln om självmord? Är det en oförlåtlig synd att ta sitt liv?

Om Adam och Eva aldrig tagit den förbjudna frukten
Jesus, den 'andre Adam', gjorde det som 'den förste adam' misslyckades med - och därför kunde han uppstå till evigt liv.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.