Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesu liknelse om sönerna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Översteprästerna och de äldste hade alltid utgett sig för att gå Guds ärenden, men i själva verket aldrig gjort 'som fadern ville'.

Fråga: Vad menade Jesus med liknelsen om sönerna som skulle arbeta i vingården. Den står i Matteus 21. (I.G.)

Hela liknelsen, som finns i Matteus 21:28-32, lyder så här - och Jesus riktade sig till översteprästerna och de äldste (två av grupperna i den styrande rådsförsamlingen):

"En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: 'Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.' Han svarade: 'Nej, det vill jag inte', men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak: Han svarade: 'Jag skall gå, herre', men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?"

När Jesus berättade den här lilla vardagliga liknelsen och frågade översteprästerna och de äldste vilken av sönerna som gjorde vad fadern ville, så hade de inga svårigheter att ge det korrekta svaret: den förste. De insåg naturligtvis att det är bättre att först "säga nej" och sedan ångra sig, än att "säga ja" och svika.

Men vad Jesus ville visa dem var att trots att de mycket väl förstod detta, så betedde de sig själva som den andre sonen. Översteprästerna och de äldste hade alltid utgett sig för att gå Guds ärenden, men i själva verket aldrig gjort "som fadern ville" - precis som den andre sonen.

Tullindrivarna och hororna hade däremot genom sitt sätt att leva och vara från början sagt "nej" till Gud, men de hade trott på Johannes förkunnelse och ångrat sig och börjat "göra Faderns vilja" - precis som den förste sonen.

Och därför, förklarade Jesus, "ska tullindrivare och horor komma före er till Guds rike".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den som har, han skall få...
Vad menade Jesus när han sa ungefär att 'den som har ska få i överflöd, men den som inte har ska förlora även det lilla han har'?

Fattig i anden eller fylld av ande
Vad menar Jesus i Bergspredikan när han säger att de som är 'fattiga i anden' är saliga och att himmelriket tillhör dem. Det låter väldigt motsägelsefullt.

Jesu liknelse om vinsäckarna
Jag skulle vilja ha en förklaring på vad Jesus menade med sin liknelse om vinet och vinsäckarna, att man inte häller nytt vin i gamla vinsäckar.

Liknelsen om den förlorade sonen
Vad är den egentliga innebörden i liknelsen om den förlorade sonen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.