Följ Bibelfrågan på Facebook

Förgör djävulen själen i helvetet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Enligt bibeln är djävulen bara en ängel utan någon som helst makt över liv och död.

Fråga: Vem är det Jesus syftar på när han säger att vi ska "frukta honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet". Satan eller Gud? (J.)

"Helvetet" är ju ett annat ord för det "brinnande Gehenna" eller "eldsjön". Det är den eld som enligt Jesus kommer att brinna efter hans återkomst, efter upprättandet av Guds rike.

Vad bibeln säger är att de som efter att ha uppstått till dom avböjer Guds erbjudande om evigt liv (och följaktligen inte får sitt namn skrivet i livets bok) kommer att dö en andra gång och deras kroppar kommer att kastas i Gehenna. Bibeln kallar detta för "den andra döden". Det är ingen skillnad på den första och andra döden - död är död - men medan den första döden följs av en uppståndelse (antingen till evigt andligt liv vid Jesu återkomst eller till fysiskt liv efter Tusenårsriket), är den andra döden slutgiltig, definitiv. De som dör denna andra gång kommer inte att uppstå mer, utan själen - individen - är borta för alltid.

Och den som kan förgöra (dvs förinta) kropp och själ i denna "helveteseld" är alltså inte Satan utan Gud! Det är endast Gud som har makt att förgöra kropp och själ.

Djävulen är bara en ängel och han har ingen som helst makt över liv och död. Han befinner sig enligt bibeln inte alls i något brinnande helvete, utan tvärtom är han "denna världens herre" som på olika sätt försöker påverka oss att handla så att Gud inte kan ge oss evigt liv. Men mer än så kan djävulen inte göra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var finns Satan?
Var finns djävulen? Är han i helvetet?

Gehenna
Jag undrar vad gehenna är för nåt?

Liknelsen om Lasarus och den rike mannen
När och var utspelas det som Jesus berättar om i liknelsen om den rike mannen och Lasarus? Om det är i himlen, innebär det då att de frälsta och de som plågas i helvetet kan se varandra?

Vad är det för mening med ett evigt helvete?
Jag undrar lite om vad bibeln säger om helvetet? Är helvetet en plats där människor som dömts av Gud ska få lida och pinas i all evighet eller är helvetet en förintande eld där dom slutar att existera? Men varför skulle Gud vilja att människor ska få lida i evighet? Vad skulle det vara för mening med det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.