Följ Bibelfrågan på Facebook

Definiera och specificera Gud

Bibelfrågan: Frågor och svar

Hela skapelsen vittnar om existensen av en styrande, 'ordnande' faktor som påverkar allt existerande. Utan en sådan skulle inte vårt fysiska universum ha funnits.

Fråga: Ge definition specificera och motivera var Gud är någonstans tack? (O.E.)

Bibeln säger att Gud är ande - dvs ickemateriell, ickefysisk - och existerar i en dimension som är "parallell" med det fysiska, materiella kosmos vi lever i. Gud begränsas således inte av den fysiska dimensionens tid och rum (och berörs inte heller av fysiska företeelser som början eller slut, födelse eller död, uppkomst eller undergång, vilket allt är sådant som tillhör det materiella universum), men kan samtidigt interagera med detta fysiska universum som han har gett upphov till.

Eftersom Gud inte är en del av vår fysiska tillvaro kan han givetvis inte heller mätas med fysiska mått eller specificeras och definieras i fysiska termer.

Man skulle kunna jämföra med ”kärlek” eller "lycka". Ingen av oss kan ”ge definition, specificera och motivera var kärlek är någonstans”. Likväl vet vi alla att kärlek existerar, därför att vi kan uppleva kärlek och se resultaten av kärlek. Och vi vet att lycka finns, för vi kan uppleva det.

På samma sätt kan vi se Gud i resultaten av hans ursprungliga och kontinuerliga interaktion med sin skapelse. Eller som aposteln Paulus uttryckte det i ett brev till den unga kristna församlingen i Rom:

"Ända från världens skapelse ses och uppfattas [Guds] osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat."

Hela skapelsen vittnar om existensen av en styrande, "ordnande" faktor som påverkar allt existerande. Utan en sådan skulle inte vårt fysiska universum ha funnits.

Det finns en oåterkallelig strävan hos alla naturliga processer att gå från en högre till en lägre ordningsgrad - mot allt större oordning. Om man lämnar en process att styras av slumpen blir inte processen mer ordnad, utan alltmer oordnad. Det förekommer aldrig någon tillväxt av ordningen utan hjälp av en kraft utifrån.

Det betyder att utan någon form av styrning skulle materien inte sträva efter att bygga upp sig själv, utan tvärtom successivt övergå till ett neutralt eller stabilt tillstånd. Resultatet skulle bli ett kaos.

Men - vi lever bevisligen inte i ett kaos! Vi lever i ett kosmos, ett ordnat universum med lagar, komplexa strukturer och medvetet liv. I hela skapelsen, i hela universum, pågår en ständig strävan mot alltmer avancerade former, alltmer invecklade strukturer, allt större ordning - en ständig utveckling från det enkla mot det mer komplicerade, från spridda grundämnen till ett ordnat kosmos, från död materia till liv, från enkla encelliga organismer till avancerade och komplicerade livsformer, från primitiva arter till människan.

Och i människans fall finns det enligt bibeln ännu ett steg - nämligen steget från denna tillfälliga fysiska existens till en evig andlig - till Guds avbild.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början? Det hade väl varit mycket enklare?

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för er kristna? Att leva här och sen dö och komma till himlen? Och sen då?

Darwin, evolutionsläran och kristendomen
Råder det någon konflikt mellan Bibeln och Darwins teori om hur livet på jorden blev till?

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.