Följ Bibelfrågan på Facebook

Davids ätts stammoder

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus var troligen ättling till David både genom sin köttsliga mor och sin juridiska far.

Fråga: Vem var stam-mor till Davids ätt? (A.M.)

Hon hette Bat-Seba och var från början gift med hetiten Uria, men blev förförd av David. Kung David såg till att hennes make blev dödad i krig (genom att ge order om att han skulle placeras i främsta ledet) och sedan gifte han sig med henne.

Bat-Sebas första barn med David dog efter en kort tid. Senare fick hon sönerna Salomo (sedermera kung av Israel), Simea, Sobab och Natan.

Enligt släkttavlan i Matteus evangelium var Josef ättling till Salomo, medan släkttavlan i Lukas (som sannolikt visar Marias förfäder) går tillbaka till Salomos bror Natan. Det skulle betyda att Jesus var ättling till David både genom sin köttsliga mor och sin juridiska far.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken? Enligt Guds lag var det ju förbjudet att göra några bilder av Gud, och några andra gudar tillbad han väl inte?

Var Gud inkonsekvent mot David och Saul?
Hur kunde Gud se det som en oförlåtlig synd av Saul att inte fullfölja den inhumana ordern från Gud att skära av hälsenorna på hans fienders hästar samt döda alla sina fiender - samtidigt som Gud förlät David hans synder! Och vad var meningen med att skära av hälsenorna på hästarna?

Varför var Davids folkräkning så farlig?
I 1 Krönikeboken 21 (om jag inte minns fel) står det om hur David befallde att Israels folk skulle räknas och detta var tydligen något riktigt dumt i Guds ögon... Vad var det som var så farligt med en folkräkning egentligen?

Är polygami Guds vilja?
Jag läste i ett tidigare svar på en fråga om polygami, att polygami inte var Guds vilja. Hur förklarar man då det som Herren säger till David genom Natan i 2 Sam 12:-8? "Jag har gett din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Jag har gett dig Israels och Juda hus. Och om detta hade varit för litet skulle jag ha gett dig ännu mer."

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.