Följ Bibelfrågan på Facebook

Problem med bibliska namn

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många bokstäver uttalas på olika sätt på olika språk, och då måste man stava på ett annat sätt för att det ska bli riktigt.

Fråga: Samma personer har olika namn på olika ställen i 2 Samuelsboken och 1 Krönikeboken. Vilka namn är de rätta? Joadda eller Jaera? Rafa eller Refaja? Ahimelek eller Abimelek? Seraja eller Sausa? (R.G.)

Det handlar inte om rätt eller fel namn, utan enbart om olika stavningar.

Om vi jämför stavningarna av namnen i Bibel 2000 och Folkbibeln, så är de ofta olika. Här finns varianterna Mikmas-Mikmash, Giva-Gibea, Geva-Geba, Lajsha-Laisa, Gibeon-Gevim, Nob-Nov etc etc. Likaså kan det skilja mellan olika böcker i samma bibelöversättningar. För att inte tala om hur olika samma namn stavas i exempelvis engelska och svenska biblar.

Problemet är att många bokstäver uttalas på olika sätt på olika språk, och då måste man stava på ett annat sätt för att det ska bli riktigt. Sedan finns det vissa ljud bokstäver som uttalas som någonting "mitt emellan" till exempel R och D, B och V eller F och P, och då är frågan vilken bokstav vi ska använda för att det ska bli rätt.

Ahimelek och Abimelek är alltså bara olika stavningar av samma namn. Och du kan säkert höra att Joadda och Jaera låter väldigt lilka varandra uttalade med tungspets-R.

Vi har samma problem när vi ska översätta ett ryskt namn till svenska. Det gäller att skriva det så att uttalet blir någorlunda riktigt. Engelsmännen skriver exempelvis Chernobyl medan vi skriver Tjernobyl. Engelsmännen skriver Yeltsin medan vi skriver Jeltsin.

Ytterligare ett exempel är hur samma namn inte bara uttalas olika på olika språk utan också skrivs helt olika. Franska kungarna Louis försvenskas till Ludvig i Sverige. Charlemagne blir Karl den store. Och den ryske tsaren Pjotr heter Peter här.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Stavning av bibliska namn
Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? Och hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker?

Nebukadnessar eller Nebukadressar?
I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Borde inte Jesus ha hetat Immanuel?
Enligt profetiorna skulle Messias heta Immanuel? Varför fick han då namnet Jesus?

Är Guds namn Jehova?
Heter Gud Jehova, så som Jehovas vittnen påstår, och var i bibeln står det isåfall?

Varför 'himmelriket' om det är på jorden?
Begreppet 'himmelriket' hör samman med den judiska uppfattningen att Guds namn - JHVH - var alltför heligt för att ens få uttalas.

Vad var Jesu riktiga namn?
Varför har Yeshuas namn översatt från hebreiska till svenska, 'Jesus'? Namnet Adam har ju inte översatts utan är väldigt nära det hebreiska orginalet.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.