Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför stavas bibliska namn olika i olika biblar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Problemet är detsamma som med namn på andra språk som använder sig av annorlunda alfabeten eller bildtecken, som till exempel ryska, arabiska och kinesiska.

Fråga: Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? (B.Å.) Hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker? I Bibel 2000 heter han Terach och i Talmud heter han Tareh. (A.H.)

Det här med stavningen av bibliska namn är ett problem, eftersom det hebreiska/arameiska alfabetet inte ser likadant ut som vårt. Bokstäverna uttalas inte på samma sätt - och dessutom använde man på bibelns tid inga vokaltecken i sitt skriftspråk (det infördes senare), utan vilka vokaler som skulle ingå mellan konsonanterna var något man lärde sig muntligen.

Abrahams far hette på hebreiska T-R-CH. Om det avslutande "ch" uttalas hårt så låter det nästan som ett "k" - och om man uttalar det mjukt så hörs det knappast alls. Och vokalerna där emellan uttalas som någonting mitt emellan "a" och "e", som ju ligger väldigt nära varandra ljudmässigt. När vi ska transkribera namnet - skriva det med vårt alfabet - måste vi följaktligen skriva de bokstäver som låter mest lika när vi uttalar dem. (Du kan pröva med att uttala "T-R-CH" så hör du att det är svårt att avgöra hur det bör skrivas på svenska.) Likadant måste man göra när man ska skriva ut dem på engelska och andra språk, och därför skrivs hebreiska namn ofta olika på engelska och svenska.

I det här fallet blir stavningen ungefär Tareh, Tarekh, Tereh, Terekh, Terah eller Terakh - och alla stavningarna är lika korrekta.

Noa/Noak heter på hebreiska "Noach", och det är bara frågan om ett mer eller mindre markerat "ch". Om det uttalas hårt, så låter det nästan som ett "k" - och om man uttalar det mjukt så hörs det knappast alls. Därmed har det uppstått två olika stavningar som båda är lika korrekta. Själv skriver jag "Noa".

Jag kan ju nämna ett annat exempel vad det gäller stavning av namn. På hebreiska heter Adams och Evas mördade son "Hevel", medan vi på svenska skriver "Abel". Förklaringen är att "v" och "b" låter väldigt lika om man uttalar bokstäverna "slappt", och även "a" och "e" ligger nära varandra ljudmässigt.

Problemet är detsamma när det gäller andra språk som använder sig av annorlunda alfabeten eller bildtecken, som till exempel ryska, arabiska och kinesiska. Därför ser man ofta en rad olika svenska stavningar av ryska och kinesiska namn, och det har till och med lett fram till skapandet av "officiella stavningsordlistor" som används av nyhetsbyråer, massmedia etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Problem med bibliska namn
Samma personer har olika namn på olika ställen i 2 Samuelsboken och 1 Krönikeboken. Vilka namn är de rätta? Joadda eller Jaera? Rafa eller Refaja? Ahimelek eller Abimelek? Seraja eller Sausa?

Är Guds namn Jehova?
Heter Gud Jehova, så som Jehovas vittnen påstår, och var i bibeln står det isåfall?

Varför inte använda Jesu riktiga namn?
Hur kommer det sej att Yeshua bar Yosef's namn har blivit översatt från hebreiska till svenska, engelska osv.?

Är Allah bara ett annat namn på Gud?
Alla språk har sitt ord för Gud. Vi svenskar säger Gud, fransmännen säger Dieu och tyskarna säger Gott.

Borde inte Jesus ha hetat Immanuel?
Enligt profetiorna skulle Messias heta Immanuel? Varför fick han då namnet Jesus?

Nebukadnessar eller Nebukadnessar
I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.