Följ Bibelfrågan på Facebook

Stenandet av Stefanos

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad översteprästen och Stora rådet ansåg om huruvida Stefanos gjort sig skyldig till det påstådda brottet får vi aldrig veta...

Fråga: Hur kunde Stefanos stenas (Apg 7:57-60) om judarna inte hade rätt att döda någon (Joh 18:31)? (O.A.)

Vi svenskar har inte heller rätt att döda någon. Likväl händer det att hela gäng ger sig på någon och slår ihjäl honom. Det var exakt vad som hände Stefanos.

Om du läser hela texten om stenandet av Stefanos (från Apg 6:8 och framåt), så ser du att det inte rörde sig om någon avrättning utan om en ren lynchning. Det hela började med att folk från "de frigivnas synagoga" anklagade Stefanos för hädelse, "hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärde" som "överföll honom, släpade honom med sig och förde honom inför Stora rådet".

Översteprästen frågade Stefanos om anklagelsen var sann, varefter Stefanos höll ett långt förklarande tal. Vad översteprästen och Stora rådet ansåg om huruvida Stefanos gjort sig skyldig till det påstådda brottet får vi aldrig veta, för när pöbeln som släpat Stefanos inför Stora rådet hörde hans tal "blev de ursinniga" (Apg 7:54), "stormade alla på en gång fram mot honom, drev ut honom ur staden och stenade honom" (vers 57).

Det handlade alltså inte om någon dödsdom och avrättning, vilket Stora rådet för övrigt inte längre skulle ha haft rätt att vare sig utdöma eller verkställa, eftersom de romerska myndigheterna några år tidigare hade tagit ifrån dem denna rätt. Vad det handlade om var en lynchmobb som tog lagen i egna händer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Sankt Stefan - finns han?
Gud gjorde många under genom Stefanus och han talade med sådan vishet och ande att många av dem som hörde honom började följa Jesus.

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
När Jesus kallade sina första anhängare, så trodde de utan tvekan att han var den som skulle driva ut de romerska ockupanterna och förverkliga det messianska riket.

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Vad var fariseerna för några?
Fariseerna var inga onda människor. Tvärtom. De var djupt troende judar som såg det som sin livsuppgift att hjälpa sina medmänniskor att följa Guds lag.

Josef från Arimatea
Josef från Arimatea var medlem av Stora rådet, och efter Jesu korsfästelse ordnade han med begravningen.

Varför korsfästes Jesus?
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.