Följ Bibelfrågan på Facebook

Är Gud allsmäktig eller inte?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Om gud nu e allsmäktig så skulle han kunna skapa en så stor sten som han inte klarar lyfta.. å klarar han inte skapa den så e han INTE allsmäktig, och om han skulle klara skapa den men inte lyfta den så e han INTE allsmäktig heller, och om han klarar skapa stenen (som han inte klarar lyfta) och klarar att lyfta den så e han ju INTE allsmäktig heller.. lr hur? (E.M.)

Kul! Får jag själv tillägga några liknande frågor?

Kan Gud hitta på en gåta som är så svår att han inte själv kan lösa den?

Kan Gud skapa något som är så osynligt att han inte själv kan se det?

Kan Gud göra så att 2 + 2 = 7?

Kan Gud dra en linje mellan två punkter som är kortare än en rät linje?

Kan Gud placera två separata berg intill varandra utan att det bildas en sänka mellan dem?

Kan Gud göra ett runt klot som är fyrkantigt?

Kan Gud skapa en naturlag som förhindrar naturlagars existens? Och så vidare, och så vidare...

Naturligtvis kan Gud inte göra detta. Men det har inte med (bristande) allmakt att göra, utan det hela handlar bara om logiska/språkliga kullerbyttor.

Att Gud är allsmäktig innebär att han har makt att göra allt som är möjligt att göra med makt. Men att bryta mot logikens lagar är inget som går att göra med "makt".

Eftersom du med andra ord lägger in en betydelse i begreppet "allsmäktig" som i sig självt är ologisk och orimlig, ligger inte svagheten hos Gud, utan hos ditt resonemang.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför stoppar inte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?

Teodicéproblemet
Nu har jag suttit på religionslektionerna och försökt komma på ett vettigt svar på teodicéproblemet. Varför finns det ondska och lidande i världen när Gud är så allsmäktig?

Gud, livet och slumpen
Hur kan man säga att ’gud’ skapat alla människor till sin avbild? Är det verkligen så att du fortfarande tror på såna gamla ’fairy tales’? Alla vet väl att gud inte skapat livet!

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.