Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Jesus stenhuggare?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Sannolikt var hantverkarna i Palestina på bibelns tid lika mångkunniga som snickare och murare av den gamla stammen här i Sverige.

Fråga: Jag hörde någonstans att Jesus var stenhuggare och inte snickare. Har jag förstått det rätt så är ordet för stenhuggare och snickare samma sak i grundtexten. Dessutom lär stenhuggare ha varit ett vanligare yrke. (D.G.)

I Matt 13:55 betecknas Jesus som "timmermannens son", medan han i Mark 6:3 även själv kallas "timmermannen". Det grekiska ord som används för Jesu och hans fars, Josefs, yrke i den nytestamentliga grundtexten är tékton (som motsvarar det hebreiska charash). Det grekiska ordet kommer av tíktein, som betyder föda, frambringa, och betyder - liksom charash - "hantverkare som bearbetar hårt material", "byggnadsarbetare" eller "arbetare" i allmänhet, men användes i första hand om snickare, timmermän (även om naturligtvis även stenhuggare kan ha tillhört denna yrkesgrupp). Den bästa översättningen av ordet är nog egentligen "hantverkare".

Timmermannens yrke var sedan gammalt ett viktigt hantverk i Orienten. En tékton eller charash arbetade i huvudsak med att tillverka olika saker som möbler (soffor, bord, bänkar etc) eller jordbruksredskap (plogar, tröskbrädor, ok, hackor, hinkar etc), men de anlitades också när man byggde hus. Även om husen i huvudsak var byggda av sten eller lera, så använde man ju trä till dörrar, bjälkar, fönsterluckor, tak etc.

Och sannolikt var timmermännen på bibelns tid lika mångkunniga som hantverkarna av den gamla stammen här i Sverige. Dvs, förutom att göra möbler och bygga hus, så kunde de säkert också snickra ihop båtar och kärror eller mura broar och spisar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Lärjungarnas yrken
Vad hade Jesu lärjungar för yrken?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.