Följ Bibelfrågan på Facebook

När inföll påsken då Jesus korsfästes?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Av evangelierna framgår att det var en vardag mellan den 'stora sabbaten' och veckosabbaten, lördagen.

Fråga: Vilken veckodag, vilket datum och vilket år inföll påsken då Jesus korsfästes? (F.R.)

Den årliga sabbaten vid påsken, som Johannes kallar för "stor sabbat" till skillnad från den vanliga veckosabbaten, lördagen, var den första dagen i Osyrade brödets högtid. Den dagen inföll alltid på den 15 Nisan. Tillredelsedagen var alltså den 14 Nisan, och det var den dagen som Jesus korsfästes, dagen före den "stora sabbaten".

Av evangelierna framgår att det det aktuella året var en vardag mellan den "stora sabbaten" och veckosabbaten, lördagen. Kvinnorna köpte nämligen örterna/kryddorna till Jesu kropp dagen efter den årliga sabbaten (Mark 16:1) och vilade sedan följande dag, veckosabbaten (Luk 23:56), innan de tidigt på morgonen den första dagen i veckan gick till graven (Matt 28:1). Det betyder att den stora sabbaten - den första dagen i Osyrade brödets högtid (15 Nisan) - måste ha infallit på en torsdag det aktuella året. Och eftersom Jesus dog på eftermiddagen innan påsksabbaten började (Joh 19:31 och Luk 23:53-54), så måste korsfästelsen ha ägt rum en onsdag.

Det enda år under den berörda tidsperioden som den 15 Nisan inföll på en torsdag var, enligt de mest tillförlitliga kalendrarna (se 'Kalender för Guds högtider år 1-35'), år 30.

Det stämmer också väl med de övriga tidsuppgifter som bibeln ger. Eftersom Jesus sannolikt föddes sent på hösten år 5 f Kr betyder det att han blev 30 år på hösten år 26 (OBS! det fanns inget år 0.) Enligt Lukasevangeliet var det som 30-åring han döptes av Johannes döparen och inledde sin verksamhet. Den pågick i tre och ett halvt år och avslutades med korsfästelsen som då skulle ha ägt rum vid påsken år 30.

Detta år inföll den 15 Nisan, första dagen i Osyrade brödets högtid, dagen efter Jesu korsfästelse och begravning, torsdagen den 6 april. Och eftersom judarna räknade dygnet från solnedgång till solnedgång, började sabbaten redan vid solnedgången på onsdagen - vilket var skälet till att man hade så bråttom att begrava Jesu döda kropp.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skiftar påsken datum?
Alla andra helger infaller ju samma datum varje år, men inte påsken. Hur kommer det sig? En årsdag borde väl firas samma dag jämt?

Osyrat bröd
'Osyrat' bröd var allt bröd som inte bakats på 'surdeg' eller med tillsats av jäst eller någon annan typ av jäsmedel - helt enkelt 'ojäst bröd'.

Och Gud förhärdade faraos hjärta...
Det var inte Gud som fick den egyptiske farao att vägra låta israeliterna lämna landet.

Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Det osyrade brödets högtid
Redan långt innan israeliterna gav sig av från Egypten förklarade Herren att man i all framtid skulle fira den dagen som en 'Herrens högtid'.

Guds högtider
När Gud uppmanade människorna att hålla hans dagar heliga 'för alltid', så menade han det bokstavligen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.