Följ Bibelfrågan på Facebook

Biblisk motsägelse om syndastraff?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Motsäger Hesekiel 18:20 och 2 Moseboken 20:5 varandra? (K.E.)

Nej, de här bibelställena motsäger inte varandra på något vis. De handlar om två helt olika saker - ett folks livsinställning kontra enskilda personers synd.

2 Mosebok 20:5 är en del av de tio budorden och bibelordet är en varning för en specifik sak: AVGUDADYRKAN och HAT MOT GUD. Det understryker det ofrånkomliga faktum att om folket vänder sig bort från Gud och i stället börjar göra avgudabilder och dyrka dem, så kommer det att få konsekvenser även för kommande generationer.

Ofta lever ju tre eller fyra generationer samtidigt, och det betyder att om ett folk vänder sig bort från Gud och börjar ägna sig åt avgudadyrkan, så drabbar följderna även barn, barnbarn och barnbarnsbarn, därför att de uppfostras med denna inställning och bär den med sig upp i vuxen ålder.

2 Mosebok 20:5 handlar alltså specifikt om vilka konsekvenser ett folks hat mot Gud och dyrkan av falska gudar kommer att få för flera generationer.

(Man skulle kunna jämföra med hur vårt sätt att hantera naturen kommer att drabba kommande generationer. Den syn på miljön vi har i dag och den miljöförstöring vi gör oss skyldiga till i dag kommer att leva kvar och påverka både våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Men om vi i stället vårdar naturen, så kommer det att bli till välsignelse för miljoner människor.)

Hesekiel 18:20 handlar däremot inte alls om det som 2 Mosebok 20:5 varnar för - hat mot Gud och avgudadyrkan - utan om enskilda människor som syndar, dvs utför handlingar som bryter mot Guds vilja. Bibelordet understryker att var och en är ansvarig för sina gärningar. Det är bara den som begår själva handlingen som ska straffas, ingen annan.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är sjukdomar ett Guds straff?
Kan man utifrån 5 Mos 28:21-27 tala om specifika sjukdomar, exempelvis reumatism i vers 22?

Fanns det smärta i paradiset?
Enligt Bibeln kom döden in i människans tillvaro efter syndafallet, men hur var det med lidande och smärta? Kunde Adam och Eva göra illa sig eller få ont om de slog sig?

Vad är synd?
Synd är ett viktigt begrepp inom den kristna tron, men vad är synd egentligen?

Kristna som syndar
När jag läst om allt som hänt den senaste tiden, med otrohet och otukt och ännu värre saker bland människor som bekänner sig som kristna, så kan jag inte låta bli att undra om Gud verkligen kan förlåta sånt?

Straffas någon för sina förfäders synder?
Jag hör ibland kristna människor säga att de tror sig leva under en förbannelse som ligger till grund generationer tillbaka. Att de måste i sin avlidna släktingars ställe be om förlåtelse för att Gud ska kunna förlåta och upprätta. De hänvisar till orden i 2 Mos 20:5. Jag har så svårt att tro att min kärleksfulle Gud skulle låta barn och vuxna straffas för sådant som tidigare generationer har gjort. Hur ska man tolka denna text och finns det andra bibelord som säger något annat om detta, eller fler bibelord som stöder denna "förbannelseteori"?

Frikyrkornas syndakatalog
Jag har sökt finna syndakatalogen som frikyrkorna levde efter en gång i tiden, men har inte funnit den. Vet ni var jag kan finna den och studera den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.