Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är 'förödelsens styggelse'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det framgår klart av Jesu uttalande - liksom av Daniels profetia - att åsynen av styggelsen är något som ska höra den yttersta tiden till - och därför måste det ofrånkomligen vara något som fortfarande ligger i framtiden.

Fråga: I Matteus 24 och Markus 13 pratar Jesus om 'förödelsens styggelse' som han säger att profeten Daniel talar om. Vad är det för någonting? (K.H.)

Jesus talar här om något som omnämns första gången i Daniel 11:31 och 12:11. Den profetia, som framställs där - och där profeten förutsade en "styggelse", dvs på vanlig svenska någonting avskyvärt eller vedervärdigt, i samband med förödelse och avskaffandet av "det dagliga offret" i templet - handlar om händelser som kommer att utspelas i "ändens tid", dvs tiden kort före Messias ankomst för att upprätta Gudsriket här på jorden.

Den gängse tolkningen av det här begreppet har följt den gamla judiska traditionen, som menar att "förödelsens styggelse" syftar på hur den grekiske kungen av Syrien, Antiokus IV Epifanes, vanhelgade Guds tempel i Jerusalem.

Det var den 25:e dagen i den hebreiska månaden Kislev (motsvarande november-december) år 167 f Kr, som Antiokus Epifanes byggde ett altare till den grekiske guden Zeus (Jupiter) över brännofferaltaret i templet i Jerusalem och orenade det genom att offra ett svin där. I den apokryfiska boken 1 Mackabeerboken (1:54) används samma uttryck som i Daniel vid omnämnandet av denna händelse.

Uttrycket "förödelsens styggelse" (hebriska sikkus samem och grekiska tò bdélygma tés eremóseos) översätts emellertid bäst med "styggelsen (dvs det avskyvärda eller vedervärdiga) som skapar förödelse", och även om detta hedniska altare i judiska ögon måste ha varit något avskyvärt, är det helt omöjligt att tolka in någon form av förödelse (dvs ödeläggelse, total förstörelse) vare sig för templet, Jerusalem eller det judiska folket i sammanhanget.

För övrigt framgår det klart av Jesu uttalande - liksom av Daniels profetia - att åsynen av styggelsen är något som ska höra den yttersta tiden till - och därför måste det ofrånkomligen vara något som fortfarande ligger i framtiden.

Själva ordet "styggelse" är rent allmänt en beteckning på allt som står i strid mot Gud och Guds väsen och vilja, och i kombination med "förödelse" måste det således handla om någonting gudsfientlig/antikristligt/avskyvärt som åstadkommer förödelse.

Med tanke på vad bibelns övriga profetior säger om ett kommande storkrig med flera stormakter inblandade - och med hänsyn till Jesu uppmaning till sina efterföljare att då "fly upp i bergen" (vilket knappast skulle behövas om styggelsen var ett altare) - torde det ligga avsevärt närmare till hands att anta att detta "avskyvärda som åstadkommer förödelse" helt enkelt är den antikristliga militära makt som i den yttersta tiden kommer att vara inblandad i en storkonflikt kopplad till Mellanöstern, Israel och - Jerusalem!

Bibelns profetior - och då i första hand den redogörelse för händelserna i den "yttersta tiden" som Jesus själv gav aposteln Johannes (och som finns nedtecknad i Uppenbarelseboken) - berättar i tydliga ordalag om ett kommande krig med stormakter inblandade, ett krig där en union mellan länder som en gång utgjorde Romarriket (dvs en europeisk union) kommer att spela en avgörande roll - och där även en kyrkoorganisation som avbildas i gestalt av en sköka, dvs en "fallen" kyrka, en kyrka som utger sig för att vara kristen utan att vara det, utgör en dominerande politisk faktor.

Enligt profetiorna kommer de militära insatserna att koncentreras till Mellanöstern - ett område som redan i dag är som en apterad sprängladdning.

Det är också viktigt att notera att när Jesus använder uttrycket "styggelsen som skapar förödelse", använder han enligt grundtexten en bestämning som måste avse en manlig person. Detta kan bara tolkas som att de militära styrkor, som hotar den Heliga staden med förödelse, tillhör en gudsfientlig/antikristlig makt som är mer eller mindre synonym med, eller kontrolleras av, en individ, en politisk makthavare...

Det är således i den kritiska situationen - när arméerna, detta avskyvärda som orsakar ödeläggelse, står där de inte borde stå, dvs runt den heliga staden, Jerusalem - som Jesus uppmanar de troende i Jerusalem att "fly upp i bergen".

Enligt vissa bibeltolkare ägde en "förebildlig" uppfyllelse av profetian rum drygt 30 år efter Jesu död, då de kristna i staden faktiskt fick se "styggelsen". År 66 omringades den heliga staden Jerusalem - som nu utgjorde centrum för den judiska revolten mot Rom - av romerska arméer. Det blev signalen för de kristna att fly upp i bergen. Efter deras flykt åstadkom ockupationstyrkorna en omfattande förödelse i landet. Jerusalem förstördes år 70 och år 73 föll det sista judiska fästet, Masada.

Men den slutgiltiga uppfyllelsen av profetian, som Jesus knyter intimt samman med Människosonens/Messias ankomst, hör fortfarande framtiden till. Och därför uppmanar också Jesus sina efterföljare att "vaka" - att vara vakna för - och följa - händelseutvecklingen i världen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det isåfall?

Profetior i Jesu avskedstal
Man brukar tala om 'tidens tecken', dvs olika företeelser som enligt Bibeln ska utgöra tecken på att ändens tid och Jesu återkomst närmar sig.

Tidpunkten för Människosonens återkomst
Varför sa inte Jesus till lärjungarna att det skulle dröja tusentals år innan han kom tillbaka?

Guds ord och politik
Hur kan man blanda in politik och politiska tolkningar i Guds ord, som nu när det gäller EU och EMU? Vad har andliga ting med politik och ekonomi att göra?

Herrens dag på apostlarnas tid?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse?

Jesu återkomst
I Matt 24 berättar Kristus för sina lärjungar om vad som kommer att hända i samband med hans återkomst till jorden, när han återvänder ner till vår planet för att upprätta sitt rike, Gudsriket eller himmelriket.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.