Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur ska man svara 'dåren'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att kung Hiskias män - som sammanställde ordspråken i kapitel 25-29 - placerade de båda ordspråken efter varandra berodde på att de har samma tema, nämligen "dårar och dårskap".

Fråga: Vad menar Gud med verserna 26:4-5 i Ordspråksboken? (K.A.)

Ordspråksboken är en samling visdomsord och talesätt som sammanställdes av flera personer, däribland den israelitiske kungen Salomo. Det finns många ordspråk, både gamla och nutida, som handlar om dåraktiga människor och hur man ska uppträda mot dem. De två ordspråken du nämner är ett par sådana talesätt som förekom bland Israels folk på den tiden, och som Salomo tyckte var förnuftiga och bevarade. De båda ordspråken har alltså inget med varandra att göra, och att kung Hiskias män - som sammanställde ordspråken i kapitel 25-29 - placerade dem efter varandra berodde bara på att de har samma tema, nämligen "dårar och dårskap". Men faktum är att båda talesätten är lika kloka - sedda i olika sammanhang...

Alla dumma människor vi möter är ju inte likadana. Olika situationer kräver olika ageranden. Olika människor kräver olika bemötanden. Ibland är det ena sättet att bemöta en "dåre" bättre än det andra - ibland är det tvärtom.

Ibland är det bäst att inte "svara dåren på hans eget dumma sätt", dvs inte ge sig in i en diskussion på dårens villkor, med utgångspunkt från dårens sätt att resonera, eftersom det indirekt är en bekräftelse av hans dumma resonemang och man då kan komma att resonera lika dumt som han. (Vi har ett svenskt ordspråk som säger samma sak: "Om du svarar dåren blir du dåren lik.")

Andra gånger är det däremot bäst att "svara dåren på dårens vis", dvs använda sig av hans eget resonemang för att han ska begripa hur korkat hans prat är.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.