Följ Bibelfrågan på Facebook

Kommer religionerna att finnas i framtiden?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det torde aldrig ha funnits något folk någonstans som inte har varit religiöst i någon bemärkelse.

Fråga: Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? Kommer religionen/religionerna att överleva? (E.N.)

Religionen är någonting som har funnits i alla tider, bland alla folk och i alla kulturer. Vart vi än vänder oss ser vi tecken på någon form av gudsdyrkan, eller tro på någonting som står över oss människor. Det spelar ingen roll hur långt tillbaka i tiden vi går, eller hur långt ut i ödemarkerna och hur djupt in i djunglerna vi tränger, så hittar vi spår av religiösa föreställningar. Även bland de mest "primitiva", dvs outvecklade, civilisationer finner vi tecken på någon form av religiös tro.

Faktum är att det aldrig torde ha funnits något folk någonstans som inte har varit religiöst i någon bemärkelse, dvs haft någon form av andliga föreställningar. Och förutom att religionerna funnits sedan urminnes tider, finns de också i alla varianter.

De primitiva huvudjägarna i Nya Guineas djungler, nordens samer, inuiterna i de frusna polarområdena, Amerikas indianer, de arabiska öknarnas nomader och invånarna i världens stora städer - alla folk och nationer på jorden har sin religion eller sina gudar och sin form av religionsutövning. Större delen av mänskligheten bekänner sig till någon av de stora världsreligionerna.

Men bibeln säger att det inte kommer att förbli på det viset...

Kärnan i Jesu undervisning är ju att han ska återkomma som Messias för att upprätta Guds rike på jorden. När det sker kommer alla religioner att försvinna - och då kommer även kristendomen (tron på att Jesus är Kristus/Messias och de olika uttryck denna tro fått i form av "organiserad religiositet") att ha spelat ut sin roll. Den dagen är Messias identitet ett odiskutabelt faktum och Guds existens och Guds syfte med oss människor kommer successivt att bli uppenbar för hela mänskligheten.

Men fram till dess kommer religionerna säkert att finnas kvar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Skulle du kunna ge exempel ur bibeln där Jesus visar förståelse och omtanke med de människor som föds in i andra religioner?

Religioner före Abrahams tid
Vad trodde man på för gud/gudar innan Gud kallade Abraham och slöt sitt förbund med honom och hans ättlingar?

Snabbast växande religionen
Vilken religion ökar mest idag?

Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?
Det är mycket sol-religon (paganism) inom kristendomen. Historien om jesus återfinns inom alla religoner gammla som nyare, och geometriska tal och datum är slående lika. Så vad säger du om den kristna kopieringen.

Var Jesus jude?
Vi är några som fört en diskussion ett bra tag nu, och diskussionen handlar om Jesus och huruvida han var jude eller inte. Ena parten menar att han inte var jude eftersom judendomen är en tro och Jesus var kristen, andra parten menar att Jesus var jude. Vad anser ni?

Kristen och/eller religiös
Vad är det för skillnad på att vara kristen och att vara religös?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.