Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeln och svordomar

Bibelfrågan: Frågor och svar

Lärjungarna skulle ha som en absolut grundprincip att "ja är ja och nej är nej".

Fråga: Kan ni visa några ställen i bibeln där det står att man inte ska svära, tack! (L.L.)

Om du syftar på att svära i bemärkelsen "använda kraftuttryck", så säger bibeln ingenting alls om det. Däremot påpekade Jesus för lärjungarna att de inte skulle svära någon ed som bekräftelse på avlagda löften eller för att visa sanningshalten i det de sa, utan att de alltid skulle tala sanning och ha som en absolut grundprincip att "ja är ja och nej är nej".

Jesu bror, Jakob, skrev samma sak i ett av sina brev till de troende:

"Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Ert ja ska vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom" (Jak 5:12)

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.