Följ Bibelfrågan på Facebook

Kors, krucifix och avgudabilder

Bibelfrågan: Frågor och svar

På det gamla Israels tid var bilddyrkan allmänt förekommande bland folken runt omkring, bland kananeer, egyptier, babylonier och assyrier.

Fråga: Står det inte i bibeln att man inte får göra gudabilder? Ändå gör ju ni kristna kors med Jesus på. Hur kommer det sig? (P.F.)

Människan har alltid haft ett behov av att konkretisera sin tro - att bokstavligen fästa blicken mot någonting. Bilddyrkan - att tillbe synliga föremål som representerade (och ibland till och med troddes vara) guden - har alltid varit vanligt, i synnerhet i mer primitiva religioner. Man har kopplat den övernaturliga "makt" man trodde på till olika ting, till en början till naturliga föremål och företeelser (som träd, stenar, blixtar, solen etc) och sedermera till avbildningar av andar, gudar och gudinnor.

På det gamla Israels tid var bilddyrkan allmänt förekommande bland folken runt omkring, bland kananeer, egyptier, babylonier och assyrier. Bland israeliterna var det däremot förbjudet, vilket framgår av de tio budorden. Det var emellertid inte förbjudet att avbilda någonting (på själva förbundsarken fanns ju exempelvis skulpturer av keruber), utan enbart att avbilda och tillbe denna avbildning.

Och det är alltså den syn Gud har på saken även i dag. Vad det handlar om är huruvida vi dyrkar, tillber, ber till, bilden eller inte. Huruvida vi ger själva bilden en kraft eller ett andligt värde i sig själv.

En bild av någonting kan tjäna som en påminnelse. Ett fotoalbum kan påminna oss om en rolig semester, en speciell högtidsdag, en viss människa eller en händelse - och det handlar ju inte på något vis om någon tillbedjan. Likaså kan ett krucifix, ett kors eller en bild av Kristus påminna oss om hur Jesus gav sitt liv för att vi skulle få evigt liv. Om bilden fyller den funktionen handlar det naturligtvis inte om någon avgudadyrkan.

Men om vi däremot tänker oss att ett primitivt folk, som tillber en trägud, "kristnas" och byter ut träguden mot ett träkors som man tillmäter samma övernaturliga krafter och fortsätter att tillbe, så är det i lika hög grad en tillbedjan av en "avgud" som tidigare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns förbud mot bilder
Varför och när man började bryta mot bildförbudet?

Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken? Enligt Guds lag var det ju förbjudet att göra några bilder av Gud, och några andra gudar tillbad han väl inte?

Varför inga gamla porträtt av Jesus?
Varför hittar vi INGA porträtt eller någonting på Jesus? Det måste ju vara otroligt på en man som tog världen med storm och som förändrade världen från år 30?

Varför en fisk som kristen symbol?
Ja undrar hur det kommer sig att kristna använder en fisk som sitt märke i en massa olika sammanhang?

Avgudadyrkan i bibeln
Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd.

Dyrkade judarna stjärnorna?
I 2 Kungaboken står det att israeliterna i sitt tempel hade "föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara". Hur ska man tolka det? Tillbad israeliterna fler gudar än Jahve i templet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.