Följ Bibelfrågan på Facebook

Är Jehovas vittnen falska profeter?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Hela den kristna församlingsutvecklingen handlar om människor som tolkat bibeln på olika sätt och därför bildat nya grupper som så småningom blivit nya samfund.

Fråga: Kan Jehovas vittnen verkligen kallas frälsta, omvända kristna? Det finns ju så mycket som skiljer deras tro från andra samfunds, till exempel att Jesus är Guds son men inte Gud, att treenigheten är en hednisk villfarelse, att korset/krucifixet är en avgudasymbol, att andens gåvor upphörde redan under den första församlingens tid, att Jesu återkomst ägde rum 1914 och att han nu är osynligt närvarande och härskar som kung över jorden, att den "yttersta tiden" har pågått sedan 1914 och att några som levde då kommer att få se Jesus komma synligt, och att 144 000 rättroende människor ska regera över jorden från himmelen tillsammans med Kristus. Är det inte hädelse att tro så? Och att predika från dörr till dörr ett falskt budskap måste väl uppfattas som en stor synd. Är det inte bland annat detta Bibeln syftar på när den talar om falska profeter. (S.P.)

Jag tror att man ska vara oerhört försiktig med att döma människor som falska. Att uppriktigt vara övertygad om något som är fel, och att förkunna det, är inte att vara falsk. Under de två årtusenden som gått sedan Jesu verksamhet på jorden har otaliga människor sett honom som sin frälsare och strävat efter att följa hans ord och Guds vilja - älskat sin nästa och gud över allt annat - men haft helt olika uppfattningar rörande mängder av olika detaljfrågor.

Redan i den första församlingen uppstod meningsskiljaktigheter rörande exempelvis omskärelsen, lagen etc. Omvända judar, som blivit övertygade om att Jesus var Messias, menade att denna övertygelse inte upphävde Guds befallning om omskärelsen. Och inte gick väl lagen om intet bara därför att Messias hade kommit? Huruvida Jesus var Gud eller "bara" Guds son var en tvistefråga redan under det andra århundradet, där olika grenar av den urkristna församlingen hade olika synsätt. Att tala om Gud som en treenighet skulle ha uppfattats som direkt hädiskt av de första kristna. Och ända sedan Jesu himmelsfärd har kristna varit övertygade om att Jesus skulle komma tillbaka just under deras livstid.

Hela den kristna församlingsutvecklingen handlar om människor som tolkat bibeln på olika sätt och därför bildat nya grupper som så småningom blivit nya samfund. Gud har kallat många människor i alla tider, men de tider de levt i och olika händelser runtomkring har fått dem att tolka Guds ord på olika sätt. Man har trott och förkunnat att kvinnor måste ha huvudet täckt (pingströrelsen), att alla prydnader i hemmet är synd (laestadianer), att allt modernt strider mot Guds ord (mennoniter, amish), att kvinnor inte får förkunna Guds ord (Svenska kyrkan), att Gud bestämt på förhand vilka som ska komma till tro (kalvinister), osv.

När Jehovas vittnen en gång i tiden utvecklades ur adventismen, som i sin tur kom från baptismen, berodde det på att ett antal djupt troende personer menade att det fästes för lite vikt vid bibelns ord om Jesu återkomst. Man startade studiegrupper som ägnade sig åt att granska bibelns profetior. Studiegrupperna blev till små församlingar som så småningom växte till en världsomfattande rörelse - det som i dag är Jehovas vittnen.

Jehovas vittnen är övertygade om att Jesus är Messias. De strävar uppriktigt efter att leva enligt hans ord. Jag vet ingenting i Jesu undervisning som de motsätter sig? Däremot tolkar de vissa saker på ett sätt som skiljer sig från de flesta "vanliga" kristna samfund. Men har de skillnaderna någon betydelse i Guds ögon? Går en människa som uppriktigt strävar efter att följa Gud miste om det eviga livet därför att hon tror fel på någon punkt? Isåfall blir nog Gud ensam i sitt rike, för med tanke på att det finns cirka 7000-9000 olika kristna samfund i världen (enbart i Sverige finns det 50-60 stycken), som alla skiljer sig från varandra i fråga om enskilda detaljer i sin bibeltolkning, så måste ju alla ha fel på någon punkt - förmodligen på många punkter. Även du och jag.

(Och det skadar för övrigt inte att fundera över varför vi själva tror som vi gör. Beror det på att vi vet att det vi tror verkligen är Guds ord? Har vi själva tagit reda på vad bibeln egentligen säger, eller har vi helt enkelt - kanske redan som barn - fått lära oss att det ligger till på ett visst sätt och sedan bara tagit för givet att det är så som vi har hört sägas?)

Mycket i Jehovas vittnens undervisning är, enligt min uppfattning, otillräckligt underbyggt i bibeln eller baserar sig på tveksamma tolkningar av oklara bibelord - men jag har hittills aldrig mött något vittne jag skulle betrakta som falskt. Tvärtom upplever jag deras tro som djup och äkta. Och jag tror inte att någon människa, som strävar efter att följa Kristus, går miste om det eviga livet därför att hon har blivit lärd - och själv lärt vidare - någonting som är felaktigt, om hon gjort det i god tro. Om hon handlar som hon gör av kärlek till Gud och av kärlek till sina medmänniskor, så har hon uppfyllt de två krav som Jesus ställde.

En människa som övertygats om att det är hennes uppgift som en Jesu lärjunge att själv förkunna budskapet om Guds rike vidare "för hela världen" och som gör sitt bästa för att göra det - hon kan knappast sägas vara falsk. Tvärtom gör hon ju verkligen vad hon ska göra. Det är inte synd eller hädelse att "tro fel".

Vi får inte glömma att Jesus aldrig uppmanade någon att tro på ett visst sätt rörande olika religiösa frågor. Han hade bara en enda uppmaning: "Vänd om, börja följa Guds vilja, älska din nästa, älska Gud, tro på de goda nyheterna om Guds rike - och följ mig!" Och det fortsatta livet är en prövning av individen för att se om hon är beredd att ha Jesus som sin Herre och följa honom. Inte för att pröva om hon kan tolka bibeln rätt.

Vad Jesus ser är inte en troende människas misstag, utan hennes potential: "Är det här en människa som vill ha mig som sin härskare i evighet? Är det här en människa som har gjort sitt bästa för att förstå mina ord och följa mig? I så fall finns det en plats i Guds rike för henne."

Vad kommer då Jesus att säga till oss alla den dag vi står framför honom?

Kommer han att säga: "Ni trodde fel på flera punkter, så ni är falska människor och ni har inget i Guds rike att göra!"

Eller kommer han att säga: "Ni förstod inte bättre. Ni tolkade bibeln och mina ord så gott ni kunde. En del var helt uppåt väggarna, men det är inte det viktiga. Det viktiga är att ni ville följa mig och att ni gjorde ert bästa. Välkomna in i mitt rike."

Jag tror och hoppas på det sistnämnda. För annars skulle ingen människa bli frälst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jehovas vittnens särdrag
Det mest karakteristiska för Jehovas vittnen är att man är noga med att använda sig av Guds namn, hebreiska JHVH, som man utläser Jehova.

Är Jehovas vittnen kristna?
Kan Jehovas vittnen betraktas som ett kristet samfund? De avviker ju markant från den klassiska kristendomen.

Bibeltext om evangelisation
Var i bibeln kan man läsa att Jesus uppmanar sina efterföljare att sprida evangeliet?

Är Guds namn Jehova?
Heter Gud Jehova, så som Jehovas vittnen påstår, och var i bibeln står det isåfall?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Det finns ju en mängd olika kyrkor, katolska och protestantiska, Svenska kyrkan och frikyrkor av alla slag. Hur kan man veta vilken kyrka som är den 'riktiga', alltså den som Jesus startade en gång i tiden? För nån måste väl vara det, eller hur?

Predika från dörr till dörr
Gav Jesus sina lärjungar i uppdrag att gå omkring och knacka dörr för att sprida evangeliet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.