Följ Bibelfrågan på Facebook

Orena djur i Noas ark

Bibelfrågan: Frågor och svar

En människa kan också vara "oren", men det har ingenting med synd att göra.

Fråga: När syndafloden skulle komma, sa Gud till Noa att även ta med ett par syndfulla djur i sin ark. Varför? (E.G.)

Det står inte att Noa tog med några "syndfulla" djur i arken, utan att han tog med även "orena" djur, och det är en helt annan sak.

Med uttrycket "oren" menas att Gud har klassat någonting som olämpligt för ett visst ändamål. Djur som är avsedda som föda och därmed också som offerdjur kallas "rena" och djur som inte ska ätas (utan exempelvis användas för andra ändamål, som riddjur eller dragdjur, vid jakt eller liknande) kallas "orena". Det innebär inte att de är sämre eller syndigare eller smutsigare än andra djur, utan enbart att de inte är lämpade som människoföda (eller som offer), exempelvis apor, sniglar, ormar, hundar, ostron, katter, kaniner, ålar, svin, råttor, krabbor, hästar, spindlar etc.

En människa kan också vara "oren", vilket inte heller handlar om synd, utan om huruvida hon till exempel är lämpad att utöva de praktiska sidorna av religionen, riterna i templet etc. En kvinna som hade fått barn eller hade mens var således "oren", dvs inte lämplig att gå in i helgedomen, och det gällde även en man som haft sädesuttömning eller den som hade rört vid ett självdött djur, ett lik eller en "oren" person, den som bar på någon sjukdom eller hade varit i kontakt med en grav. Men inget av detta var synd - varken att ha mens, att få sädesuttömning eller att röra vid ett självdött djur eller en sjuk person.

Vad Noa tog med sig i arken var alltså - om man ska uttrycka det lite förenklat på modern svenska - ätliga och oätliga djur.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Syndaflodens omfattning
Om syndafloden täckte hela jorden, vart tog då vattnet vägen när det sjönk undan?

Amerikanska djur i Noas ark?
Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken? Och hur tog sig djuren på andra kontinenter dit för att överleva syndafloden?

Dinosaurier i Noas ark?
Vilka djur fanns med på Noas ark? Hur var det med dinosaurierna och andra äldre djur, var de med på arken?

Judar, kristna och koshermat
Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat?

Judar, muslimer, kristna och griskött
Skälet till att judar inte äter fläsk är att Gud en gång i tiden förklarade ett antal djur som 'orena' och därför otjänliga som föda.

Rena och orena djur
I en syn fick Petrus se hur en jättestor linneduk fylld med alla sorters vilda djur sänktes ner från himlen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.