Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför inte ta bort Gamla testamentet?

Gamla testamentets skrifter är helt enkelt en förutsättning för kristendomens uppkomst.

Fråga: Jag har ett förslag till svenska kyrkan eller rättare sagt till alla kristna, det är att man slutar göra biblar med gamla testamentet till kristna för vi följer inte ens det gamla testamentet och mycket som står i gamla testamentet är både uppmaning till homofobi, våld, förföljelse och mycket annat ont. Jag som kristen följer Jesus ord men jag skäms över att bli dömd av andra pga vi har gamla testamentet i vår bibel som inte ens är kristna lagar. (M.P.)

Svar: Jag förstår ditt resonemang och det ligger en del i vad du säger, men faktum är att Gamla testamentet är nödvändigt för att vi ska förstå den kristna tron. Utan Gamla testamentet skulle vi inte förstå hur kristendomen över huvud taget kunde uppstå eftersom vi inte ens skulle veta vad det innebär att Jesus är Kristus/Messias.

Gamla testamentets skrifter är helt enkelt en förutsättning för kristendomens uppkomst. Men vi måste komma ihåg att det Gamla testamentet (ordet "testamente" betyder "förbund") handlar om det gamla förbundet mellan Gud och israeliterna. Det var ett förbund som omfattade en nation (Israels folk) och det är det folkets historia, traditioner, synsätt och nationella lagar som finns nedtecknade och bevarade i Gamla testamentet.

Men i Gamla testamentet finns också att klart och tydligt löfte om att Gud en dag skulle sända en utvald person en Messias, en Kristus, som skulle grunda ett nytt förbund som inte bara omfattade ett litet folk i Mellanöstern utan alla människor som accepterade honom som sin herre. Det här nya förbundet skulle inte ha några skrivna lagar, utan i det förbundet skulle Guds ande "skriva" hans vilja i människornas hjärtan.

Den kristna tron är att Jesus var (och är) denne Messias som Gamla testamentets profeter lovade skulle komma. Och att vara kristen är att ha accepterat Jesus som sin herre och leva i det nya förbundet med Gud.

Vad som är viktigt, när man svarar på den kritik du nämner, är alltså att påpeka att Gamla testamentet utgör bakgrunden till den kristna tron och att lagarna i Gamla testamentet uttryckligen är avsedda enbart för det israelitiska folket i det gamla förbundet - inte för några andra folk, varken den tidens romare eller babylonier eller vår tids svenskar eller indoneser.

Du behöver alltså inte alls skämmas över att vi har Gamla testamentet i våra biblar. Den som ska skämmas är den som inte begriper bättre än att döma människor på helt felaktiga grunder.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Gäller allt i Gamla testamentet?
Gäller alla bibelord i GT även för oss kristna i dag? Själv tror jag inte det.

Gamla testamentets lagar
Jag har hört en kompis nämna något om 3 Mosebok 20:13. Vad står det där?

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Vem väljer vilka bibliska lagar som gäller?
Som lärare får jag ständigt frågan varför man inom vissa samfund håller stenhårt på vissa saker i bibeln, t ex att kvinnor inte får vara präster eller att homosexualitet är en synd, medan man inte alls tycker att andra saker som står i bibeln är viktiga - det står t ex väldigt tydligt att vissa straff skall utdömas för vissa brott. Ingen propagerar för att sådana straff skall införas. Vem/vilka avgör vad som skall betonas och vad som skall tystas ner? Varför hålla stenhårt på vissa saker men inte på andra?

De kristna och Bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.