Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är Talmud och Kabbalan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Är Talmud och Kabbalan judarnas egna texter, alltså inte Guds ord som Bibeln? (F.)

Talmud är en stor samling judiska skrifter med utläggningar (förklaringar och förtydliganden) av Mose lag och profeterna. Talmud skrevs av judiska skriftlärda och består av två delar, "Mishna" (skriven på hebreiska och färdigställd ca 190 e Kr) och "Gemara" (skriven på arameiska och färdigställd omkring 500 e Kr).

Kabbalan är en hemlig mystisk lära från medeltiden som man ansåg innehöll nyckeln till hela tillvarons mening. Den utgick från bibliska texter och visioner, men även från annan litteratur som innehöll spekulationer kring Gud och skapelsen, ondskan i världen, själavandring etc etc.

Ingendera har någonsin betraktats som Guds ord.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur ofta skrivs bibeln om?
Jag undrar hur ofta bibeln skrivs om?

Bibeln, en evighetsbok
Varför har bibeln lyckats överleva som litterär text i 2000 år? Hur kan den fortfarande engagera människor?

Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

När skrevs bibeln
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vad togs bort ur bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför. Kommentar?

Var finns originalbibeln?
Var kan man läsa originalbibeln? Att bibeln har översatts till moderna språk, har ju gjort att dom som har översatt har tolkat saker och ting åt oss istället för att vi ska tolka bibeln själva.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.