Följ Bibelfrågan på Facebook

Talsymbolik

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag vore hemskt tacksam för en lista över talvärdena i det hebreiska alfabetet så man vet hur mycket varje bokstav är värd? (N.)

Varje bokstav i det hebreiska alfabetet har ett numeriskt värde, ett talvärde. De här värdena gör att man kan använda bokstäver för att skriva ut tal, på samma sätt som romarna lät en del av sina bokstäver (I, V, X, L, C, M) representera olika tal.

Bokstäverna Alef till Yod har alltså talvärdena 1 till 10. Yod till Qof har tiotalsvärdena 10 till 100. Alfabetets sista fyra bokstäver, Qof till Tav, har hundratalsvärdena 100 till 400.

Bokstäverna YA (Yod-Alef) får således talvärdet elva (10+1), medan bokstäverna YB (Yod-Bet) får talvärdet tolv (10+2). På samma sätt får bokstäverna KA (Kaf-Alef) talvärdet tjugoett (20+1).

Det enda undantaget från denna regel är talet 15, som ifall man skrev det med de bokstäver som representerar 10+5 skulle bli ett av Guds namn, YH (Yod-Heh), så därför skriver man i stället 15 med bokstäverna TV (Tet-Vav), dvs 9+6.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.