Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad händer dem som lämnas kvar vid Jesu återkomst?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Jesus återvänder för att upprätta sitt rike, kommer änglarna att hämta upp hans (uppståndna eller förvandlade) utvalda från jorden.

Fråga: I Matteus 24:40 talar Jesus om vad som kommer att hända vid hans återkomst, då "en tas med och den andre lämnas kvar". Vart kommer den som tas med att föras och vad händer den som lämnas kvar? (T.L.)

I Matt 24 berättar Kristus för sina lärjungar om vad som kommer att hända i samband med hans återkomst till jorden, när han återvänder ner till vår planet för att upprätta sitt rike, Gudsriket eller himmelriket. I verserna 40-41 står följande:

"Då (vid hans återkomst) är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar"

Förklaringen finns några verser tidigare, där Jesus berättar att när Människosonen (Messias) återvänder för att upprätta sitt rike, kommer han att...

"... sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra" (Matt 24:31)

Och i ett av sina brev till församlingen i Tessaloniki berättar Paulus vad som sedan väntar dem som "tas med":

"När Herren själv stiger ner från himlen ... då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom" (1 Tess 4:16-17)

De som inte tillhör den utvalda skaran kommer enligt bibeln att tvingas uppleva det fruktansvärda lidande som kommer att drabba världen innan Messias upprättar sitt rike och tillsammans med sina heliga inleder arbetet med att förvandla jorden till ett paradis på nytt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är det Jesus eller vi som väljer?
Bibeln säger att Jesus ska hämta upp sina 'utvalda'. Men om det är Jesus som väljer, vad händer då med vår fria vilja?

Jesu återkomst och uppryckandet
I Apostlagärningarna står det att Messias ska komma tillbaka från himlen på samma sätt som han for upp dit. Vad innebär det?

Tidpunkten för Människosonens återkomst
Varför sa inte Jesus till lärjungarna att det skulle dröja tusentals år innan han kom tillbaka?

Uppryckandet
I sitt brev till församlingen i Thessalonike beskriver Paulus hur alla de troende ska hämtas upp för att möta Messias i rymden då han kommer för att upprätta Guds rike på jorden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.