Följ Bibelfrågan på Facebook

Är teater synd?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Såväl Höga visan som Jesu liknelser är bibliska exempel på olika sätt att uttrycka sig med konstnärliga medel.

Fråga: Att gå på teater och se på teater - vad säger bibeln om detta? (C.G.)

Bibeln säger inte ett ord om teater. Teater är enbart en konstform bland många andra: måleri, dans, poesi, sång, film, musik, litteratur etc etc - dvs ett sätt att konstnärligt framställa en tanke, en idé, ett tema, en berättelse i syfte att låta andra människor ta del av den. Det är följaktligen varken "rätt" eller "fel" i religiös bemärkelse (jag förmodar att det är det du avser med din fråga) - och teater är alltså inte mer rätt eller fel än att läsa en bok, se en film, lyssna på ett musikstycke eller beundra ett konstverk.

Såväl Höga visan som Jesu liknelser är bibliska exempel på olika sätt att uttrycka sig med konstnärliga medel. Kung Davids musik och skulpturerna av keruber på förbundsarken är andra exempel på konst i bibeln, liksom danser som spelade en viktig roll i det gamla Israel.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är synd?
Vad menar bibeln med begreppet 'synd'?

Profan och andlig musik
Vad är det som karakteriserar andlig musik? Är det inte så att olika musikgenrer vid olika tidpunkter har betraktats som mer eller mindre 'passande' för en kristen att utöva eller lyssna på?

Att synda 'mot bättre vetande'
Varje kristen människa som syndar, syndar 'mot bättre vetande' - vi vet att vi gör fel, men vi gör fel i alla fall.

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Hädelse mot anden
Synd mot den heliga anden är att på fullt allvar ta avstånd från Gud och vägra följa Guds vilja.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.