Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad kallas skriftlös gudstro?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: En elev frågade mig idag vad det kallas när man tror på Gud, men inte på någon bibel/rättesnöre? (C.W.)

Tron på en gud rent allmänt, och inte knutet till någon viss religion, kallas teism (motsatsen till ateism, som innebär att man inte tror på någon gud alls). Ordet kommer av det grekiska "theos" som betyder "gud".

Den som är teist menar att det finns en översinnlig och personlig gud som skapade världen och dessutom är aktiv i sin skapelse och i människans historia. Om man bara tror på en enda sådan gud, så är man monoteist, och om man tror på flera gudar är man polyteist. Deism är tron på att det finns en enda gud som är alltings upphov, men att denna gud därefter inte ingriper på något sätt i sin skapelse och i människans tillvaro. Tron på att hela naturen och universum är ett slags gudomligt väsen kallas panteism.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristen och/eller religiös?
Vad är det för skillnad på att vara kristen och att vara religös?

Kan man välja att tro eller inte tro?
Hur kan Gud döma en människa för att hon inte tror. Man kan väl ändå inte själv rå för att man inte tror på något?

Hur många svenskar är kristna?
Jag undrar om ni har någon statistik som visar hur många svenskar som är troende och besöker kyrkan.

Väljer vi om vi ska tro?
Det eviga livet är inte en ynnest som bara ska förunnas ett oändligt litet fåtal, utan det är målet för varenda människa som blivit till under årtusendenas lopp.

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? Kommer religionen/religionerna att överleva?

Kallar Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.