Följ Bibelfrågan på Facebook

Tempelriddarna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hela började år 1093 då den franske munken Peter Eremiten återvände från en pilgrimsresa till Jerusalem...

Fråga: Vilka bibelord stödde sig tempelriddarna på när de begick handlingar som mord på motståndare? (M.F.)

Inga bibelord alls. Det finns inte ett enda ord i bibeln som stöder sådana handlingar. Jesu uppmaning till sina efterföljare var att älska sina medmänniskor som sig själva och att behandla andra så som de själva ville bli behandlade. Mord står helt i strid mot allt vad kristen tro är.

Att det blev som det blev beror på att människan är som hon är...

Du kan följa skeendet steg för steg på Allt om Bibeln-sidan "Kristendomens historia". Det hela började år 1093 då den franske munken Peter Eremiten återvände från en pilgrimsresa till Jerusalem och vädjade till påven Urban II att göra något för att få slut på muslimernas trakasserier av de kristna pilgrimerna.

Två år senare fick påven en vädjan från den bysantinske kejsaren Alexios Komnenos om att ingripa för att slå tillbaka de muslimska turkarna. Efter nio dagars samtal med sitt prästerskap tillkännagav han vid kyrkomötet i Clermont att det första korståget skulle inledas. "Gud vill det! Gud vill det!" ropade den församlade folkmassan...

Och sedan var det hela i gång. Det skulle bli totalt sju korståg och hundratusentals människor skulle mista livet. Allt i Guds namn - och allt i strid mot Guds vilja!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristenomens historia
Den kristna kyrkan av i dag, i alla dess olika former, har inte många likheter med den lilla förföljda grupp Jesustroende judar som för snart tvåtusen år sedan väntade i Jerusalem på att Messias skulle komma. Avsikten med "Kristendomens historia" är att ge en kronologisk översikt av den kristna församlingens utveckling till det som är dagens kristenhet.

Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Hur kan du vara kristen?
Kristendomen sägs vara emot våld och mord, men genom århundradena har ju kristna dödat för att få andra att bli kristna...

Bibliskt stöd för korstågen?
Jag är en vänligt sinnad själ som undrar var i bibeln finns det stöd för de hemska korstågen?

Ger bibeln kristna rätt att dräpa?
Varför finns det krigslagar i en bok där det står som ett av de viktigaste budskapen att "man skall icke dräpa". Och de "heliga korstågen". Berättigas det att döda bara för att man är kristen? Står ni över alla lagar?

Konvertering under hot
Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.