Följ Bibelfrågan på Facebook

Tempel och synagoga

Bibelfrågan: Frågor och svar

Synagogan uppstod troligen under den babylonska fångenskapen, när man inte hade möjlighet att komma till Jerusalem.

Fråga: Vad är skillnaden mellan tempel och synagoga? (J.S.)

Templet i Jerusalem var den stora helgedomen, själva "hjärtat" inom judendomen. Det var dit alla pilgrimer begav sig vid de stora högtiderna och det var där prästerna genomförde riter och offer. Det var också ett centrum för den religiösa undervisningen.

Synagogan uppstod troligen under den babylonska fångenskapen, när man inte hade möjlighet att komma till Jerusalem, och så småningom började man ha synagogor på alla orter. Här hade man gudstjänster med föreläsningar och undervisning på sabbaten, och synagogan fungerade även som skola och centrum för styrelsen i samhället.

Till skillnad från i templet förekom det aldrig några offer eller andra riter i synagogorna - det var något som bara utfördes i templet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Synagoga
Vad betyder ordet "synagoga"?

Gudstjänsten i synagogan
Hurdana var gudstjänsterna i synagogorna på Jesu tid? Påminde de om gudstjänsterna i våra kyrkor? Man skulle ju kunna anta att eftersom kristendomen uppstod bland judarna så borde även deras religionsutövande ha 'följt med' till den kristna församlingen.

Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Tempelpelarna Jakin och Boas
Jakin och Boas var namnen på de två höga pelare som Israels kung Salomo lät resa på vardera sidan om ingången till templet.

Klagomuren
Hur hög och bred är 'Klagomuren'? Varför heter den 'Klagomuren'? Hur gammal är den, vilka byggde den och varför?

Jerusalems förstörelse
Den kristna församlingen i Jerusalem räddade sig ut ur staden och undan angriparna, tack vare att man tagit Jesu varning på allvar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.