Följ Bibelfrågan på Facebook

Theofilos

Bibelfrågan: Frågor och svar

Theofilos hade förmodligen gett Lukas i uppdrag att ta reda på så mycket som möjligt om Jesu verksamhet och fakta bakom de spekulationer och rykten som utan tvekan florerade.

Fråga: I början av både Lukasevangeliet och Apostlagärningarna skriver författaren några personliga rader till en Theofilos, som skrifterna uppenbarligen riktar sig till. Vem var denne Theofilos? (G.O.)

En mycket gammal sägen säger att Theofilos var en förnäm man i Antiokia. Kanske var han en omvänd ickejude som kommit i kontakt med Paulus och dennes medhjälpare, kanske en välvilligt intresserad utomstående eller en romersk ämbetsman som av personligt intresse ville veta mer om den messiastroende gruppens upphovsman - Jesus från Nasaret - och spridning.

Det faktum att Lukas tilltalade Theofilos med det grekiska ordet krakistos, vilket närmast skulle kunna översättas med "Ers excellens", tyder i alla fall på att brevens mottagare var en ansedd privatperson, en person i framskjuten samhällsställning eller möjligen en romersk dignitär. Det var samma uttryck som brukade användas till högre ämbetsmän, som exempelvis de romerska landshövdingarna.

Han var i alla fall inte jude, för isåfall skulle inte Lukas ha behövt förklara för honom att Arimatea låg i Judéen och Kafarnaum i Galileen eller att "det osyrade brödets högtid är den som också kallas påsk". Dessutom talade han om "Gennesarets sjö" medan andra judar oftast använde det pompösa namnet "Galileiska havet". Inte heller verkar Theofilos ha kunnat hebreiska eller känt till Gamla testamentets författare. Lukas skrev följaktligen "huvudskalleplatsen" i stället för "Golgata", och när han återgav Daniels profetia använde han inte uttrycket "När ni nu får se förödelsens styggelse", utan i stället skrev han: "När ni får se Jerusalem omringat av krigshärar".

Lukas förbigick även debatterna mellan Kristus och fariséerna. Över huvud taget anförde han sällan Gamla testamentet och lade ingen tonvikt vid de gamla judiska profeterna. I sin redogörelse för Jesu bergspredikan utelämnade han Kristi jämförelse mellan den gamla lagen och den nya. Även i övrigt utelämnade han allt som var ointressant för en ickejudisk läsare eller kunde tänkas chockera denne: judiska sedvänjor, burleska repliker, semitiska paradoxer och överdrifter.

Däremot framgår det av Lukas berättelse att Theofilos redan hade en hel del kännedom om den kristna tron. Vem han än var så hade han förmodligen gett Lukas i uppdrag att ta reda på så mycket som möjligt om Jesu verksamhet och fakta bakom de spekulationer och rykten som utan tvekan florerade. Genom sin skrift ville Lukas ge honom en grundligare kristen kunskap. Och i den mån han räknade med att hans arbete skulle komma att nå en större läsekrets, hade han utan tvekan i åtanke människor som stod i en liknande ställning som Theofilos, alltså sökande hedningar som behövde få veta mer om Jesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Evangeliernas författare
Författare till evangelierna anses vara de fyra personer som evangelierna uppkallats efter.

Skrevs evangelierna efter år 70?
Jerusalems förstörelse var den mest fruktansvärda upplevelse som drabbade det judiska folket vid vår tideräknings början.

Lukas
Vem var Lukas? Vad vet vi mer om honom än att han var läkare och att han skrev evangeliet om Jesus från Nasaret?

Läkare på Jesu tid
Lukas, som skrev ett av evangelierna i bibeln, var ju läkare. Hur stod det egentligen till med de medicinska kunskaperna på Jesu tid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.