Följ Bibelfrågan på Facebook

Tillspillogivning

Bibelfrågan: Frågor och svar

Hela 3 Mos 27 handlar om möjligheten att friköpa eller återlösa någon eller något som helgats åt Herren och hur det ska värderas.

Fråga: I Mosebok 3 27:29 står: "En människa som blivit tillspillogiven får aldrig lösas. Hon måste dödas." I versen före står att det kan vara en människa som ger en annan människa till spillo. Vi pratade om detta på vår böneträff, men ingen förstod riktigt vad detta innebar. Vi försökte även slå i lexikon utan att bli så mycket klokare. Jag tycker nästan att det låter som människooffer, men hoppas och tror ej att det är så. (T.)

Nejdå, det hade absolut inget med människooffer att göra.

Det hebreiska ord, "herem", som bland annat översätts "tillspillogiva" betyder i grunden att någonting "vigs åt Herren" , dvs avskiljs från världsligt bruk och vigs eller överlämnas till Gud. Uttrycket används till exempel om Israels här som vid erövringen av Kanaan utplånar allt i en erövrad stad - man "viger det åt förintelse" och "överlämnar det" åt Herren. Det innebar en uppoffring, eftersom man inte själva behöll bytet eller tog några fångar utan "gav dem" till den Gud som gett dem segern i drabbningen.

Att lägga beslag på något som "vigts åt förintelse" var en allvarlig synd, eftersom det innebar att man tog det som man lovat Gud. I Josua 7 berättas till exempel om hur Akan syndar (efter erövringen av Jeriko) genom att han gömmer undan en del av det "tillspillogivna" bytet, som alltså nu tillhörde Herren.

Samma begrepp, "tillspillogivning", användes även då man vigit något åt Herren på grund av andra typer av löften.

Hela 3 Mos 27 handlar om möjligheten att friköpa eller återlösa någon eller något som helgats åt Herren genom en persons eget beslut eller löfte och hur det ska värderas. I början av kapitlet nämns det ekonomiska värdet av ting och djur och människor om man önskar återköpa något som överlämnats åt gud. Men det bibelställe du nämner, vers 29, handlar om att när en människa hade "tillspillogivits" (avskiljts eller "förverkats", som Bibel 2000 översätter det) åt Gud, så måste hon dödas.

Bibeln ger ingen ytterligare förklaring och det finns lite olika tolkningar av denna bestämmelse, men den vanligaste och mest rimliga tolkningen ser orden i ljuset av "tillspillogivningen" av fiender, och menar följaktligen att det som här åsyftas är personer som dömts till döden, dvs "blivit tillspillogivna" eller "förverkats" exempelvis på grund av avgudadyrkan eller andra brott.

En människa som "förverkats" på detta sätt - alltså "tillspillogivits", överlämnats åt Gud, på samma sätt som besegrade fiender i krig - kunde inte friköpas, utan hon måste dödas/avrättas.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Jag undrar hur stort landet var som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken. De ställen som som står i bibeln finns ju inte i dagens kartböcker. Går det att på ett ungefär beskriva ytan?

Varför dödar Gud?
I Gamla testamentet läser man på flera ställen om hur Gud dödar, eller låter människor, döda. Hur kan man förena det med att Gud är god och älskar alla människor lika mycket?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.