Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför omskars Timotheos?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Medan det gamla förbundet som Gud upprättat med Israels barn var ett fysiskt förbund, var det nya förbundet, som Gud upprättat med hela mänskligheten genom Kristus, ett andligt förbund.

Fråga: Vid apostlamötet i Jerusalem, som det berättas om i Apg 15, slog apostlarna fast att det inte var nödvändigt att bli omskuren för att få evigt liv, men varför omskar då Paulus Timotheos (Apg 16:3)

Omskärelsen hade genom tiderna utförts som ett tecken på det förbund som Gud ingick med Abraham (1 Mos 17:11), då han lovade att välsigna Abraham och hans ättlingar på grund av hans trohet mot Gud. Som ett tecken på detta förbund begärde Gud att alla Abrahams manliga ättlingar skulle omskäras (1 Mos 17:10-14). Sedan dess bar alla manliga israeliter det här tecknet på sin kropp som bekräftelse på att de tillhörde Guds utvalda folk.

Paulus och Barnabas hade predikat evangeliet i åtskilliga ickejudiska områden, och många människor där hade kommit till tro på att Jesus var den väntade Messis (Apg 13:48 och 14:27). Nu ansåg en del av de kristna judarna, som ju var omskurna, att omskärelsen måste vara ett krav även för de ickejudar som kom med i församlingen (Apg 15:1,5).

Apostlarna samlades i Jerusalem för att reda ut saken och efter mycket diskussion förklarade Petrus att människor som inte var judar inte behövde låta omskära sig för att bli kristna. Jesu bror Jakob, som var ledare för den judekristna församlingen i Jerusalem, instämde. Det fanns inget skäl att kräva att ickejudar skulle behöva omskära sig, bara därför att de trodde att Jesus var Messias och ville följa honom.

För medan det gamla förbundet som Gud upprättat med Israels barn var ett fysiskt förbund, som var knutet till den fysiska härstamningen, det fysiska släktskapet med Abraham (att man var hans fysiska ättlingar), var det nya förbundet, som Gud upprättat med hela mänskligheten genom Kristus, ett andligt förbund där den andliga härstamningen, det andliga släktskapet med Abraham (att man var hans andliga ättlingar), var avgörande.

Och medan bekräftelsen på att man var en fysisk ättling till Abraham varit den fysiska omskärelsen, blev nu tecknet på att man var ett Abrahams "andliga barn" (ett "släktskap" som stod öppet för alla människor oavsett folkslag) en andlig omskärelse - tron och beslutet att följa Gud - en "hjärtats omskärelse", som Paulus uttrycker det i Rom 2:28-29, dvs att individen befriade sig från synden och öppnade sitt inre väsen för Gud och hans ord (Kol 2:10-11).

I stället för ett yttre tecken, en bortskuren liten hudflik och en "förvandlad kroppsdel", gällde här ett inre tecken - ett förvandlat hjärta.

I Timotheos fall fanns det emellertid ett problem. Han var till hälften jude - hans "mor var kristen judinna medan fadern var grek" (Apg 16:1). Apostlarna som samlats i Jerusalem hade aldrig råkat ut för den situationen tidigare.

Många skulle utan tvekan ha ansett att Timotheos borde låta omskära sig, så när Paulus omskar honom eliminerade han en situation som kunde ha orsakat kritik.

Ett annat skäl till att det var klokt att omskära Timotheos var att Paulus ville ha honom som följeslagare på sin fortsatta resa. Paulus gick oftast till de judiska synagogorna på de platser han besökte (apg 7:1-2) och han ville att Timotheos skulle kunna följa med honom.

Många judar i trakten visste att Timotheos far var grek (Apg 16:3), och tydligen kände de också till att Timotheos inte var omskuren. Det innebar att de skulle betrakta honom och hans följeslagare - även Paulus - som orena (Apg 10:28).

Så Paulus omskar Timotheos "med hänsyn till judarna i de trakterna" och lät det bli känt, så att de skulle ha fullt tillträde till synagogorna.

Timotheos behövde alltså inte bli omskuren för att få evigt liv, men omständigheterna innebar att omskärelsen hjälpte honom att bli en mer effektiv medarbetare åt Paulus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Brit mila - den judiska omskärelsen
Jag har hört talas om en judisk högtid som heter "britt mila" eller något liknande. Vad firar man då?

Varför blev just judarna Guds utvalda folk?
Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Manlig och kvinnlig omskärelse
Varför förbjuder man inte manlig omskärelse? Vad är manlig omskärelse bra för?

Omskärelse
Manlig omskärelse (avlägsnande av förhuden på penis) är en sed som har förekommit hos många folk ända sedan antiken.

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Lagen och omskärelsen
Jag undrar vad som sägs om lagen. Jesus säger ju att han inte är här för att upphäva den, men vi omskär ju inte pojkar i kristendomen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.