Följ Bibelfrågan på Facebook

Talar bibeln om Tjernobyl och tv?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Undrar var i Bibeln det finns omnämnt katastrofen i Tjernobyl och att vi skulle ha satelliter med satellit TV - har bekanta som nämner Johannes uppenbarelse - har inte hittat något som i detta fall kan vara av intresse eller övrig upplysning i dessa frågor! (G.J.)

Man kan tolka många saker i Uppenbarelseboken på många sätt. Satelliter och satellit-tv är inget som nämns och inte någon Tjernobylkatastrof heller. Däremot sägs det att människor över hela jorden ska se vissa händelser som utspelas i den yttersta tiden, och det har naturligtvis varit en omöjlighet fram till utvecklandet av satellitsänd tv.

När det gäller Tjernobyl så har man ibland sett ett samband med Upp 8:10-11 som lyder:

"Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll på en tredjedel av floderna och på vattenkällorna. Och stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattendragen blev till malört, och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert."

Det ryska ordet "Tjernobyl" betyder visserligen "Malört", men i övrigt är det svårt att se att Tjernobylkatastrofen skulle utgöra en uppfyllelse av profetian om "stjärnan Malört".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Uppenbarelseboken och preterismen - den tidshistoriska bibeltolkningen
Preterismen (den s k "tidshistoriska" tolkningen av bibelns profetior) är en lära som säger att majoriteten av de händelser som beskrivs i bibelns profetior redan har ägt rum.

Herrens dag på apostlarnas tid?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.

Profetia om Johannes döparen
Jag har läst någonstans, kan inte erinra mig var, att Maria besökte Elisabeth när bägge var gravida och Elisabeth sades uttala en profetia angående döparens kommande betydelse. Finns detta återgivet i några bibliska eller apokryfiska eller andra texter?

Profetior i Jesu avskedstal
Jag har hört att det i den engelska bibeln finns hela 36 profetior av Jesus som skulle inträffa inom en kortare tidrymd och bli de tydliga tecken som präglade ändens tid.

Var i bibeln står det att romarriket ska återuppstå?
Enligt profetiorna i Daniels bok ska romarriket existera då Människosonen 'kommer på himlens skyar' för att upprätta Guds rike på jorden.

Uppenbarelsebokens fyra ryttare
Vilka är apokalypsens fyra ryttare som det berättas om i Uppenbarelseboken? När kommer de att rida fram över jorden och sprida död och förindelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.