Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur tolkas Höga visan?

Liksom alla dikter kan Höga visan läsas och upplevas på många olika sätt.

Fråga: Jag gör en arbete kring Gamla testamentet och har fördjupat mig inom Höga visan. Frågan är hur de kristna tolkar höga visan - är det olika? På NE.se står det till exempel att kristna kyrkan tror det är mellan själen och Kristus, men svenska kyrkan tolkar det som det är mellan kung Salomo och en lantflicka. Vet du hur muslimerna, som också har Gamla testamentet, tolkar Höga visan? (T.T.)

Svar: Höga visan är en samling kärleksdikter som enligt en urgammal israelitisk tradition skrevs av kung Salomo men sannolikt fick sin slutliga utformning ett par hundra år före vår tideräknings början. Ursprungligen handlar det alltså helt enkelt om kärlekspoesi som beskriver den fysiska kärleken mellan en man (kanske Salomo själv) och en flicka från landsbygden.

Längre fram började man se de här dikterna som symboliska och judarna såg Höga visan som en allegori om kärleken mellan Gud och Israel. Det här tolkningssättet övertogs sedan av de kristna som såg den som en allegori om kärleken mellan Gud/Kristus och den kristna församlingen (eller den enskilde kristne). Andra kristna tolkade det som att bruden var Jungfru Maria. Ytterligare andra kristna menar att Höga visan helt enkelt vill visa att kärlek och sex är en gåva från Gud.

Liksom alla dikter kan alltså Höga visan läsas och upplevas på många olika sätt även om vi alla vet att den egentligen, ursprungligen, är en samling rena kärleksdikter.

Muslimerna ser (såvitt jag förstår) Höga visan som en kärleksdikt, men de menar dessutom att den innehåller en profetia om Muhammed. Höga visan 5:16 lyder nämligen "Hans gom är sötma, allt hos honom är begärligt" och ordet "begärligt" heter på hebreiska machmadim vilket ju påminner om namnet "Muhammed".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vems kärlek handlar Höga visan om?
Jag har vid flera tillfällen hört att man har jämfört Guds kärlek till människan med Höga visan och det citerades ofta därifrån. Jag har aldrig förstått det. Guds kärlek är agape. Är inte kärleken i Höga visan eros? Hur går det ihop? Vid ett tillfälle fick jag undervisning om att Höga visan enbart handlar om Salomo och en av hans kvinnor, inte om Guds kärlek till människan.

Bibelns böcker: Höga visan
Höga visan är den enda boken i bibeln som har kärleken som sitt enda tema.

Poesi i Bibeln
Jag undrar vad som räknas som poesi och vad som räknas som faktisk litteratur i bibeln. Jag har läst att t ex Jobs bok ska räknas som poesi. Finns det mer?

Kung Salomo och drottningen av Saba
Såg på TV en film om kung Salomo! Enligt filmen skulle kung Salomo ha en son med drottningen av Saba! Jag har letat i bibeln men inte hittat något om det.

Var Salomo världens visaste eller inte?
Den vise kung Salomo byggde ett hus åt Gud trots att Bibeln säger att den Högste inte bor i något som är byggt av människohand...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.