Följ Bibelfrågan på Facebook

Drömtydning

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många experter anser att drömmarna är så nära förbundna med vårt vakna liv, att vi kan utnyttja dem till att hjälpa oss att upptäcka och lösa våra inre konflikter.

Fråga: Är det synd enligt bibeln att hålla på med drömtydning och analysera och tolka sina egna eller andra människors drömmar? (H.)

Bibeln säger ingenstans att det skulle vara synd att tyda drömmar. Och om man tänker efter är det naturligtvis inte mer fel att analysera en dröm än att analysera ett musikstycke eller ett konstverk.

Eftersom vi inte kan styra våra drömmar medvetet (de blir alltså ganska "avslöjande") så kan de säkert ge oss en värdefull uppfattning om vårt undermedvetna själsliv - vårt innersta jag, som vi normalt inte är medvetna om. Många experter anser att drömmarna är så nära förbundna med vårt vakna liv, att vi kan utnyttja dem till att hjälpa oss att upptäcka och lösa våra inre konflikter.

Dessutom påverkas drömmarna av våra attityder. Argsinta personer avreagerar sig ilskan i drömmen. Deprimerade personer drömmer ibland att de blir avvisade, förödmjukade eller övergivna. Människor som är ovanligt öppna, sårbara eller har svårt att hävda sig brukar lida av mardrömmar. Genom att analysera våra drömmar kan vi alltså få en bättre bild av oss själva. Ökad självkännedom, helt enkelt.

Kreativa människor använder ofta drömmarna till att lösa problem. En del författare, konstnärer och forskare brukar innan de somnar "be" sitt undermedvetna om en dröm som kan hjälpa dem med olösta frågor. Det omedvetna vet saker som medvetandet inte vet. Saker vi har förträngt eller inte hunnit bearbeta medvetet.På så sätt kan drömmarna ge oss viktiga insikter i och om oss själva.

Däremot finns det all anledning att vara skeptisk vad det gäller "drömtolkare". Även om vissa företeelser i drömmarna utan tvekan är "symboler" som vi alla har gemensamma (någon sorts kollektiva minnen från en grå forntid som har satt sig i våra gener), är det mesta av det vi upplever i drömmarna med största sannolikhet helt personligt. De flesta av de symboler som återkommer i våra drömmar gäller alltså bara oss själva - de betyder helt enkelt olika saker för olika människor.

Därför är det väldigt vanskligt att försöka tyda både egna och andras drömmar med utgångspunkt från någon sorts generella "symbollexikon". Så vi bör nog inte överlåta åt någon "drömtydare" att tolka våra drömmar, utan snarare försöka lära känna våra egna drömmar och drömsymboler bättre.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Talar Gud till oss i våra drömmar?
Uppenbarar sig Gud ibland i drömmen? Är drömmen en väg att få kunskap om Guds vilja och om framtiden?

Drömsyner i bibeln
Bibeln berättar om hur Gud, både på det gamla och det nya testamentets tid, i exceptionella fall kunde uppenbara sig för människor i drömmar.

Nebukadnessar
Nebukadnessar var kung över det babyloniska riket och är mest känd för sin storslagna huvudstad Babylon och sina profetiska drömmar.

Vad menar profeten Joel med 'Herrens dag'?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.

Är alternativmediciner ockultism?
Ska verkligen den som är kristen gå till folk som sysslar med olika underliga läkemetoder? Säger inte bibeln att vi ska hålla oss borta från sådana saker?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.