Följ Bibelfrågan på Facebook

Släktledningar, käringfabler och tomt prat

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad menar Paulus när han varnar för "fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron" (1 Tim. 1:4) och säger att "dåraktiga tvistefrågor och släktledningshistorier må du undfly, så ock trätor och strider om lagen; ty sådant är gagnlöst och fåfängligt" (Tit. 3:9) och "de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig"(1 Tim. 4:7) ? (J.K.)

Jag tycker att texten i 1 Tim översätts utmärkt och lättbegripligt i Bibel 2000:

"Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sådant för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan, som verkar genom tro. Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. Somliga har glömt bort allt detta och spårat ur i tomt prat. De vill lära ut lagen men förstår varken vad de själva säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om."

Titustexten understryker samma sak, vikten av att koncentrera oss på att "utföra goda gärningar. Dessa föreskrifter är bra och nyttiga för alla människor. Men dumma dispyter om förfäderna och strider och tvister om lagen skall du hålla dig ifrån; de är onyttiga och leder ingenstans".

Sedan måste jag rekommendera dig att läsa Bibel 2000 (eller Folkbibeln) som är mycket tydligare och lättare att förstå än 1917 års översättning. Sedan kan du gärna använda 1917 som komplement, men den är trots allt skriven på en gammal svenska som ingen människa talar i dag.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Ändrade Paulus kristendomen
Varför får Paulus så mycket skäll i ickekristna kretsar, ändrade han "kristendomen" så mycket?

Räcker det att bara tro?
När jag konfirmerades för två år sedan fick jag lära mig att man uppnår evigt liv bara man tror på Jesus. Men när jag läste NT så säger Paulus att ’tro utan handling är inte värt någonting’ (eller något liknande).

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.

Är Jehovas vittnen falska profeter?
Kan Jehovas vittnen verkligen kallas frälsta, omvända kristna?

Bibeln och vetenskapen
Hur kan någon tro på bibeln? Om den vore Guds ord så skulle den väl också stämma med det som vetenskapen har kommit fram till om skapelsen och så? Det visar ju att den inte är sann och då kan den inte heller vara Guds ord!

Speciella kläder för kristna
Vi ( jag och några vänner) forskar lite om klädsel i olika religioner. Jag söker efter typiska kristna kläder, men det är svårt att hitta. Kristendomen är ju en ganska fri religion - iallafall i Sverige.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.