Följ Bibelfrågan på Facebook

Är olyckor Guds straff?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att en människa drabbas av svårigheter, olyckor och tragedier betyder inte att hon personligen skulle ha brutit mot Guds ord i tanke eller handling.

Fråga: Är naturkatastrofer och olyckor av olika slag straff från Gud? (D.G.)

Alla människor har en naturlig benägenhet att försöka hitta rationella förklaringar till olyckor och lidanden. Men ofta resonerar vi fel.

Gud har förvisso skapat andliga lagar. När vi följer hans ord, blir resultatet gott. När vi bryter mot Guds vilja, ställer vi till bekymmer för oss själva.

Men sedan finns det andra faktorer också. Tillfället och slumpen. Och andras synder som kan skada oss. Vi kan till exempel bli sjuka av föroreningar som släppts ut i luften, och som vi själva inte bär något ansvar för.

Så bara därför att en människa drabbas av svårigheter, olyckor och tragedier betyder inte det att hon personligen skulle ha brutit mot Guds ord i tanke eller handling. Jesus påpekade det till och med uttryckligen som svar på en fråga om arton män som omkommit när ett torn vid Siloadammen i södra Jerusalem rasade:

"Tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag."

Jesus själv syndade heller aldrig, men han fick lida på många sätt, inte bara i samband med korsfästelsen. Han blev förtalad, förnedrad, utstött, hånad och mordhotad! Maria fick uppleva tragedin att se sin son plågas och avrättas. Jesu lärjungar drabbades av förföljelser och sjukdomar, och de flesta av dem dog som martyrer, torterades och avrättades. Genom tiderna har de djupast troende också varit de som ofta fått lida mest.

Ibland väljer också Gud att låta oss lära oss vissa läxor - som vi kanske inte kunde lära oss på annat sätt - genom att vi möter olika prövningar. Att härda ut och besegra motgångarna med Guds hjälp hjälper oss dessutom att komma ännu närmare honom. Det lär oss att be och det lär oss att lyssna på hans svar.

Och vi vet att om vi följer Guds vilja, så låter han oss inte prövas över vår förmåga (1 Kor 10:13). Även om svårigheterna ibland kan verka övermäktiga, så vet vi att i sista änden kommer allt att "samverka till det bästa" (Rom 8:28).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka?

Lidande och ondska
Ondska är ett moraliskt begrepp och följaktligen helt förbehållet varelser som besitter förmågan att tänka i moraliska termer, att fundera över huruvida en viss handling är moraliskt rätt eller fel.

Fanns döden före synden?
Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse.

Kom Jesus för att rädda världen?
Jesus kom för att ingen enda människa skulle gå förlorad, dvs gå miste om det eviga liv som är alla människors slutliga mål.

Är sjukdomar ett Guds straff?
Finns det några bibelställen som säger att Gud bestraffar enskilda individers synder med specifika sjukdomar?

Fanns det smärta i paradiset?
Enligt Bibeln kom döden in i människans tillvaro efter syndafallet, men hur var det med lidande och smärta? Kunde Adam och Eva göra illa sig eller få ont om de slog sig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.