Följ Bibelfrågan på Facebook

Är treenighetsläran biblisk?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Var och en som försöker att lägga fram en lära om hur treenigheten är möjlig, måste oundvikligen säga mer än bibeln säger.

Fråga: I ett svar sägs att treenigheten inte är en gudomlig uppenbarelse. Själv är jag övertygad om att Gud är treenig och att den läran byggs på Bibeln! (H.S.)

Vad jag velat understryka är att bibeln inte är tydlig i sin framställning av hur Fadern, Sonen och Anden kan vara ett. Det är ju just därför det under två årtusenden har varit sådana diskussioner om treenigheten. Det är därför det har uppstått så många olika treenighetsläror.

Frågan som de olika treenighetslärorna har försökt besvara är ju hur tre "personer" (även den exakta innebörden i begreppet "person" har för övrigt diskuterats och kan diskuteras hur länge som helst) kan vara en och samma Gud. Alla försök att i klartext, exakt, redogöra för förhållandet mellan dessa tre personer i gudomen har varit - och kommer att förbli - mänskliga konstruktioner, av det enkla skälet att bibeln inte ger något svar på frågan.

Följaktligen är treenighetsläran i alla sina varianter ofrånkomligen enbart en mänsklig, filosofisk konstruktion, en teologisk teori. Var och en som försöker att lägga fram en lära om hur treenigheten är möjlig, hur den i realiteten är "konstruerad", måste oundvikligen säga mer än bibeln säger - eftersom bibeln inte nämner frågan över huvud taget.

(Och hittills har resonemangen om treenigheten enbart resulterat i tvister och motsättningar som inte har varit till gagn vare sig för enskilda eller för församlingen som helhet.)

Dessutom har vår syn på relationen Fader-Son-Ande inte någon som helst betydelse för vår eviga framtid. Om så hade varit fallet skulle Jesus (eller apostlarna) ha sagt det i klartext: "Om du ska bli frälst så måste du tro att Fadern, Sonen och Anden är en person". Men det gjorde de inte. De nämnde det inte som något villkor eller ens som något väsentligt.

Faktum är att de inte nämnde det över huvud taget!

Vad bibeln säger är att om vi accepterar Jesus som Messias och överlåter vårt liv till honom så får vi evigt liv - oavsett om vi av olika skäl har kommit att ansluta oss till den ena eller andra treenighetsläran (det finns som sagt flera sådana läror som olika människor har försökt fundera ut genom tiderna), eller om vi rentav har struntat i att fundera över hur gudomen är "uppbyggd" och bara beslutat oss för att i fortsättningen följa Jesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Det står i bibeln (ungefär) att den som har fått den heliga anden har fått evigt liv. Men hur kan man veta om man verkligen har fått den? Känner man det eller märks det på nåt särskilt sätt?

Hur kan Jesu död ge evigt oliv?
Det sägs ju att vi blir fria från våra synder genom Jesu blod och att vi får evigt liv därför att Jesus dog för vår skull. Vad innebär det? Hur är det möjligt?

Guds avbilder - hur då?
Enligt skapelseberättelsen i bibeln skapades människan till Guds avbild. Vad innebär det egentligen?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Är inte Gud och Jesus två olika personer?
Jesus sade ju klart och tydligt att Fadern är större än han! Och om nu Jesus är Gud, varför bad han då till sig själv?

Hur kan Jesus vara Gud?
Jag är förbryllad över detta som kristna säger - att Jesus är Gud. Menar ni inte egentligen att han är gudomlig, eftersom han är Guds Son? Gud är ju Fadern, och Jesus är ju Sonen. Då kan väl inte Jesus också vara Fadern (=Gud)? Jag förstår inte detta!

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.