Följ Bibelfrågan på Facebook

Måste man tro på treenigheten?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vi kan äta, andas och överleva utan att veta hur kroppen omvandlar maten till näring eller hur luften syresätter blodet!

Fråga: Måste jag begripa och tro på treenighetsläran för att kunna kalla mig kristen? (O.T.)

Treenighetsläran finns inte framställd någonstans i bibeln. Den grundar sig inte på någon gudomlig uppenbarelse utan är (och förblir) en mänsklig, filosofisk tankekonstruktion som syftar till att förklara någonting så stort och oförklarligt som Guds väsen - hur Fadern, Sonen och Anden kan vara tre och ändå ett.

Den här sortens teoretiska resonemang kan naturligtvis vara intressanta, men samtidigt måste man vara medveten om att en del saker kanske inte går att analysera och beskriva så som vi beskriver en bilmotor eller en teveapparat.

Att vara kristen är att tro att Jesus är Kristus och ha beslutat sig för att acceptera honom som sin herre och följa honom och hans ord.

Det kräver inte att man ägnar sig åt några filosofiska funderingar om olika sidor av Guds väsen - som kanske inte ens går att vare sig fatta med vårt mänskliga förstånd eller uttrycka med våra mänskliga termer. Jesus själv lade aldrig fram några redogörelser för det exakta inbördes förhållandet mellan Fadern-Sonen-Anden, och det finns inget vare sig i evangelierna eller de äldsta bevarade apostlabreven som ens antyder att Jesus skulle ha ställt några sådana krav på sina lärjungar.

Vi kan äta, andas och överleva utan att veta hur kroppen omvandlar maten till näring eller hur luften syresätter blodet! Och vi kan odla grönsaker och krukväxter utan att ha en aning om fotosyntesen eller växternas rotkonstruktion!

Så naturligtvis kan du vara kristen utan att veta hur Gud är "konstruerad", utan att tro på någon viss framställning av Guds natur, utan att tro på den mänskliga teori som går under benämningen "treenighetsläran".

Det viktiga är att du är övertygad om att Jesus är Messias, att han levde och dog för din skull, att du har honom och hans ord som riktmärke och förebild och låter Guds ande leda dig och hjälpa dig att leva efter Guds vilja precis så som Jesus gjorde - och slutligen ge dig evigt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Det står i bibeln (ungefär) att den som har fått den heliga anden har fått evigt liv. Men hur kan man veta om man verkligen har fått den? Känner man det eller märks det på nåt särskilt sätt?

Den oförlåtliga synden mot den heliga anden
Vad innebär det att synda mot den helige ande? Vad är 'hädelse mot Anden'? Och varför är den synden oförlåtlig?

Villkoren för evigt liv?
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Hur kan Jesus vara Gud?
Bibeln berättar om hur Sonen lämnade sitt andliga, gudomliga tillstånd och lät sig födas som en fysisk, dödlig människa.

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.