Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka skrifter godkände kyrkan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De här tre kraven gjorde att alla övriga skrifter var uteslutna då Nya testamentet sammanställdes.

Fråga: Jag undrar vilka kriterierna var när man slutgiltigt beslutade vilka skrifter som skulle ingå i Nya testamentet. (U.F.)

De tre krav man ställde för att låta en skrift ingå i det nytestamentliga kanon var:

1) att skriften var av apostoliskt ursprung, dvs att den hade skrivits av en apostel (någon av Jesu egna lärjungar) eller en apostlalärjunge. Jesus gav själv sina elever fullmakt att representera honom, att "tala i hans namn", som hans "ombud". Ordet "apostel" betyder för övrigt "ett ombud med fullmakt att uttala sig å någons vägnar". Eftersom apostlarna hade fått undervisningen direkt från Jesu egen mun och sedan vidarebefordrat den till sina egna lärjungar kunde man förlita sig på att innehållet i apostlarnas samt apostlalärjungarnas skrifter var korrekt.

2) att skriften hade funnits inom den kristna församlingen redan "från början". Den hade således författats och blivit allmänt känd medan de människor som omnämns i dem, eller som själva var vittnen till det som berättas, fortfarande levde och kunde intyga att uppgifterna stämde (eller protestera, ifall det inte hade stämt). Detta var ytterligare en garanti för skrifternas korrekthet.

3) att skrifterna var i enlighet med den rätta läran. Dvs, att deras redogörelse för allt som har med tron och Guds frälsningsplan att göra inte på någon punkt stod i strid mot den undervisning som förkunnats bland Jesu närmaste lärjungar och i den unga församlingen ända sedan Jesu tid.

De här tre kraven gjorde att alla skrifter som tillkommit utanför den urkristna församlingen, som inte hade någon apostel eller apostlalärjunge som författare och/eller innehöll läror som inte överensstämde med den ursprungliga undervisningen redan från början var uteslutna då Nya testamentet sammanställdes.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Evangelium enligt Maria Magdalena
Stämmer det att Maria Magdalena också skrev ett evangelium som inte finns medi Bibeln? Kan man få tag på det någonstans?

Henoks bok
En av de många skrifter som författades under de första århundradena före vår tideräknings början (enligt de senaste dateringarna kom den till under perioden 180-64 f Kr) var Henoks bok.

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning - exempelvis berättelser där Jesus på något sätt utgjorde centralgestalten.

Varför accepterar inte kyrkan Thomasevangeliet?
År 1945 påträffades ett femtiotal antika texter utanför byn Naq Hammadi i Egypten, däribland en skrift som bar namnet 'Thomasevangeliet'.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.