Följ Bibelfrågan på Facebook

Trettondedagen

Bibelfrågan: Frågor och svar

I gamla tider betraktade man trettondedagen som avslutningen på julen och ibland rentav som början på det nya året.

Fråga: Varför firar vi Trettondagen? (K.N.)

Trettondedag jul, även kallad Trettondagen, har firats som en Kristusfest ända sedan fornkyrkans tid. Man har särskilt observerat sådana bibliska händelser som framhävde Jesus som Guds son: födelsen, de vise männen, dopet i Jordan och vinundret i Kana. Därför kom den också att kallas Epifaniadagen (av det grekiska epiphaneia = "uppenbarelse"), dvs Kristi uppenbarelses fest.

Efter det att man beslutat att fira Jesu födelse den 25 december blev trettondedagens firningsämne de vise männens tillbedjan, dvs de österländska stjärntydarnas besök hos den nyfödde Jesus då de hälsade honom med gåvor som myrra, guld och rökelse. Legenden har även gjort de "vise männen" till konungar, och Trettondedagen brukar följaktligen även kallas Heliga tre konungars dag (fastän det inte ens står någonstans i bibeln att de vise männen eller konungarna var just tre stycken).

I gamla tider betraktade man trettondedagen som avslutningen på julen och ibland rentav som början på det nya året.

Under medeltiden, när man ofta framförde dramatiseringar av välkända bibliska berättelser i kyrkorna, brukade man på Trettondedagen i kyrkorna uppföra skådespel som åskådliggjorde det ämne som firades den dagen. Seden med stjärngossar är ett element som lånats från sådana religiösa spel och som sedan levt kvar i folktraditionen.

Kyrkans texter under de närmaste söndagarna efter 6 januari talar om hur Guds härlighet uppenbaras.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Advent
När kyrkoåret infördes på 1600-talet kom den första söndagen i advent att betraktas som dess första dag.

Bibelns helger - Herrens högtider
På vilket sätt har vi ändrat våra högtider i förhållande till de judiska? Varför sammanfaller inte våra högtider med de judiska? Är det Rom som ligger bakom

Kristendomens högtider
Vilka högtider är dom viktigaste i kristendomen och varför är dom det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.