Följ Bibelfrågan på Facebook

Förlovning på bibelns tid

Bibelfrågan: Frågor och svar

På Jesu tid var trolovningen ett äktenskapslöfte som gavs före själva bröllopet, ett "giftermålskontrakt" som gjordes upp inför två vittnen.

Fråga: Vad säger Bibeln om förlovningen? Är det överhuvudtaget ett kristet "påhitt"? (E.A.)

Förlovning har inte någon som helst biblisk eller kristen bakgrund, utan är en rent social företeelse - egentligen kallad "trolovning" - som finns i många olika kulturer oavsett religioner. Det innebär helt enkelt ett beslut, en överenskommelse, av ett par (eller, i somliga länder, deras föräldrar) att de ska gifta sig. Man ger varandra ett löfte om trohet (trolovning), man "förlovar" varandra äktenskap. I de flesta länder har förlovningen betydelse exempelvis vid den ena partens död, då det gäller eventuella barns arvsrätt osv.

Trolovning var någonting som även fanns i Palestina på Jesu tid. Där ansågs det vara föräldrarnas sak att hitta en brud åt sina söner, och för den utvalda unga kvinnan (den tillåtna åldern för giftermål var 13 år för pojkar och 12 år för flickor) var hennes föräldrars och bröders beslut i saken helt avgörande, även om hon säkert också fick ha ett ord med i laget.

När föräldrarna och ynglingen hade valt ut en flicka och hennes målsmän gett sitt bifall följde trolovningen. Den var helt enkelt ett äktenskapslöfte som gavs före själva bröllopet, ett "giftermålskontrakt" som gjordes upp inför två vittnen. Trolovningstiden utgjorde en förberedelseperiod för äktenskapet och det var en viktig tid, i synnerhet i de fall då pojken och flickan i stort sett inte kände varandra. Oftast varade trolovningen ett år.

Vid trolovningen spelade den blivande brudgummens gåvor både till den unga kvinnan och föräldrarna stor roll. I bibelns länder var det sed att pojken betalade en bestämd summa pengar helt eller delvis till brudens far, som använde en del av pengarna till brudens bröllopsdräkt. (Dessutom var det sed att brudgummen även gav bruden gåvor, och ibland gav pojken och flickan varandra en ring eller ett armband.)

Trolovningen/förlovningen var lika bindande som giftermålet. Från den stunden då förlovningen skedde ansågs flickan tillhöra sin blivande make. Om han drog sig undan före bröllopet fick han inte tillbaka pengarna han betalat. Om det däremot var brudens far som var skyldig till brytningen fick pojken dubbla summan i ersättning.

Ur rättslig synpunkt var trolovningen likvärdig med äktenskap. Ett barn som blev till under trolovningstiden räknades inte som utomäktenskapligt.

Vidare sa lagen att den flicka som var otrogen mot sin tillkommande under trolovningstiden skulle straffas med döden genom stening, precis som en otrogen maka. Dödsstraff blev också följden för den man som hade sexuellt umgänge med en flicka som var trolovad. (Om det rörde sig om våldtäkt var det naturligtvis bara mannen som straffades.)

Josef och Maria var förlovade när hon blev gravid.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur gamla var Josef och Maria när de gifte sig?
Josef kan ha varit allt mellan 20 och 55 år när Jesus föddes...

Var Maria oskuld fastän hon var gift?
Om Josef och Maria redan var gifta när ängeln talade om för dem att Maria väntade ett barn som var Guds son, hur kommer det sig då att hon var jungfru?

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Kristendom och sex
Vad har kristna för syn på sexualiteten mellan man och kvinna?

Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.